onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Abdel El-Bazioui.

ABVV-Metaal zet zijn middelen maximaal in op het vormen van goede delegees, uit de overtuiging dat een stevige en brede kennis maximale bescherming biedt op de werkvloer. Onze vormingscoördinator zorgt er samen met zijn vormingswerkers voor dat leren een echte belevenis wordt. Wij krijgen een stevige bagage in verschillende kennisdomeinen mee. Deze opleidingen zijn een ervaring op zich en altijd relevant. Helemaal afgestemd op de nieuwigheden qua wetgeving, en leefwereld van de harde realiteit in het bedrijfsleven. Ook wordt er een beroep gedaan op ervaren delegees die hun kennis met volle enthousiasme delen.

Tijdens deze leerrijke vormingsmodules wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de bevoegdheden van de afgevaardigden om een maximale bescherming te bieden aan de werknemers. Zonder deze bescherming krijgen bedrijfsleiders vrij spel over het lot van de werknemers. Wetten moeten nageleefd worden, en dit kan enkel gegarandeerd worden wanneer werknemersvertegenwoordigers over engagement en kennis beschikken.

Uiteraard is dit voor onze huidige rechtse regering een doorn in het oog, waarop men tracht te proberen ons de mond te snoeien door een poging te ondernemen die onze huidige manier van vorming geven wil ondermijnen. Door het systeem van het betaald educatief verlof bij te sturen lanceert men alweer een pestmaatregel tegen de hardwerkende mens. Want wees nu eens eerlijk, wie zal er uiteindelijk voordeel halen uit een werknemersvertegenwoordiging die geen kennis meer heeft qua wetgeving en dergelijke?

Alweer wenst men vrij spel te geven aan de kapitaalkrachtigen die zonder enige schaamte de volledige vrijheid opeisen.

Hebben werknemers die hun hele leven trouw meewerkten aan de groei van een fabriek dan geen recht op bescherming?

Het wordt alsmaar duidelijker dat deze regering haaks tegenover de waarden van een syndicale werking staat. Onze waarden staan namelijk voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Zonder deze waarden zullen wij terug gekatapulteerd worden naar de jaren ‘30. Men wil een cruciaal iets als kennis ontnemen aan de onderlaag van een onderneming. Iets waar onze voorouders hard voor gevochten hebben!

Iedere delegee heeft het recht om bijgeschoold te worden, een stevige bagage aan kennis moet een basisprincipe blijven ten gunste van de hardwerkende mens.
Kennis om bedrijfsleiders met hun neus in de feiten te drukken is het enige wapen om weerstand te bieden aan onrechtvaardige werkomstandigheden.

Gaan we dan echt ons enige wapen zomaar laten ondermijnen? Ik hoop alvast van niet!

Abdelhalid El-Bazioui
Afgevaardigde Sas-Automotive

 

Bekijk ook zeker de videoblog van Ronny Loubris over de aanval op het BEV.

Andere blogs van Abdel:

Om het verschil te maken, daarvoor doe ik het

Afwezigheden terugdringen via cao 90?

Waarom zeker multiculturele ebdrijven winnen bij een duurzaam diversiteitsbeleid