onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In de Metaalvorming hebben we een gezegde: “alles is in verandering, alles is in beweging” en bij Samsonite zeggen ze “life is a journey!”. Dat het leven soms onvoorspelbaar is, heb ik nu zelf nog eens ondervonden. Na 34 jaar tewerkstelling in Samsonite waarvan 24 jaar als delegee, ben ik er eind oktober meegestopt en een aan een nieuwe uitdaging begonnen als Syndicaal Medewerker voor de Metaal. Na zo een lange loopbaan een niet zo vanzelfsprekende zaak. Per slot van rekening laat je toch je erfenis achter. 
 
Ik kreeg de kans om een volledig syndicaal traject af te leggen: lid van het CPBW, lid van de Ondernemingsraad, syndicaal  afgevaardigde, hoofddelegee, secretaris van de Ondernemingsraad, lid van het Gewestelijk Bestuur Zuid-Oost Vlaanderen, voorzitter van het Gewestelijk Bestuur Zuid-Oost Vlaanderen, lid van het Provinciaal Bestuur, lid van de Syndicale Raad en last but not least, groepsbegeleider in de Metaalvorming en tussendoor heb ik nog enkele jaren in de Milieuraad van Gavere gezeteld, kwestie van mij zeker niet te vervelen....! 
 
Gedurende mijn syndicale loopbaan heb ik veel mooie dingen mogen meemaken: vorming volgen, vorming geven als groepsbegeleider, gastspreker op seminaries en alle mogelijke congressen bijgewoond. Sommige van die congressen zullen voor eeuwig en altijd gelinkt worden aan de rode Samsonite valiezen... 
 
Als delegee is het mooiste het contact met de mensen op de werkvloer. Daarvoor doe je het. De mensen zitten met een probleem en als je dat dan oplost is het lid tevreden. Ik heb het “genoegen” gehad om de veranderingen in het syndicaal werk te hebben mogen meemaken vanop de eerste rij. 
 
Toen ik als jonge delegee begon waren er nogal wat stilstanden in de fabriek, want er was wel altijd wat aan de hand. Een keer goed op tafel kloppen hoorde er toen bij. Door de jaren heen werd de wetgeving aangepast en werden er CAO’s afgesloten en vele dingen werden beter geregeld. 
 
Het strijdsyndicalisme werd beetje bij beetje omgevormd tot een overlegsyndicalisme. Op zichzelf moet dat geen slechte zaak te zijn. In overleg met je werkgever tot resultaten komen die ook goed zijn voor de werknemers is best eerbaar. Het is deze manier van werken die er voor gezorgd heeft dat we als ABVV Metaal zijn kunnen doorgroeien tot de grootste en vooral invloedrijkste vakbond binnen Samsonite. Ik ben er dan ook zeer fier op dat we sinds 2000 niet alleen elke Sociale Verkiezing wonnen, maar er telkenmale ook nog eens op vooruit gingen! 
 
Met deze laatste blog wil ik dan een aantal mensen bedanken: mijn delegees op wie ik altijd heb kunnen rekenen, mijn militanten die mijn werking ondersteunden, de leden en niet leden die ervoor zorgden dat het ABVV Metaal staat waar we vandaag staan, mijn drie secretarissen Gerard, Paul en Jo maar vooral mijn echtgenote, die me de voorbije kwart eeuw heel veel heeft moeten missen en er thuis dikwijls alleen voor stond!
 
Bon, ik sluit nu een mooi hoofdstuk af en begin met veel goesting aan een nieuw te schrijven.
Florent Schepen,
Ex-Hoofafgevaardigde Samsonite en nu Sociaal-syndicaal medewerker ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen