onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Abdel El-Bazioui

Discriminatie bestaat onder verschillende vormen: naar afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd... Daarom is een duurzaam diversiteitsbeleid van uiterst belang in een multiculturele organisatie, zoals ook het bedrijf er één is.

Een beetje (mijn) geschiedenis

In België begon de migratie van buiten de Europese Unie in 1964 nadat akkoorden gesloten werden met Marokko en Turkije, die migratie naar België mogelijk maakte. Ook mijn vader maakte gebruik van die uitnodiging op zoek naar een beter leven. Ze werden ‘gelukzoekers’ genoemd. Eigenlijk waren ze gewoon gastarbeiders, naar hier gehaald door bedrijven gesteund door de overheid. Werkpaarden, op z’n Vlaams gezegd. Veel geluk hadden ze niet, want ze werkten 16 uur per dag. Mijn vader liet zijn land, familie en alles wat hem dierbaar was achter om zijn kinderen een betere toekomst te schenken. Ik zal mijn vader hier eeuwig dankbaar voor zijn. Hij heeft er immers voor gezorgd dat zowel mijn zoon als ik een beter bestaan hebben. Dankzij hem heb ik nu veel toffe Belgische vrienden en collega’s.

Maar het blijft pijnlijk om na meer dan 50 jaar bijgedragen te hebben aan de Belgische economie, nog steeds gediscrimineerd te worden op basis van afkomst. Afkomst zegt niets toch helemaal niets over de mogelijkheden en capaciteiten van een persoon?

Wie zoekt er niet naar geluk?

Migratie bestaat al van voor 1964. Het is menselijk om op zoek te gaan naar nieuwe horizonten. Uit nieuwsgierigheid, uit noodzaak of gewoon op zoek naar avontuur. Niks verkeerds mee, toch?

Maar toch worden veel van die ‘gelukzoekers’ geconfronteerd met discriminatie. Dagelijks worden we op sociale media overspoeld met nieuwsartikels die de nieuwe Belgen in een slecht daglicht plaatsen. In wat voor een wereld leven wij? Vroeger las ik geschiedenisboeken om te weten hoe oorlogen en conflicten ontstaan zijn, vandaag krijg ik elke ochtend het aantal doden live te zien op elke zender en op sociale media. Egoïsme, haat, macht, voor sommigen maar woorden, voor anderen dagelijkse feiten waarmee ze te maken krijgen. Als moslim ben ik opgevoed met de waarden barmhartigheid, tolerantie, beleefdheid en sociaal omgaan met iedereen ongeacht geloof, kleur of overtuiging.

Wanneer je de afschuwelijke reacties leest op sommige media, dan vraag ik mij af hoe sommigen hun menselijkheid hebben verloren. We lijken wel terug gekatapulteerd te worden naar de jaren ‘30. Zoveel groeperingen die altijd spreken over het doden van mensen, terwijl mijn opvoeding mij geleerd heeft dat ik juist van elke mens moet houden.

Discriminatie ook bij ons

Ook bij ons op de werkvloer is er discriminatie op grond van afkomst geweest. Zo vond er een racistisch incident plaats met een kwaliteitsverantwoordelijke tegenover een supervisor van Turkse afkomst. Ze schold hem de huid vol in het bijzijn van een grote groep medewerkers. Er was niet alleen verbaal geweld, zonder tussenkomst van een 3e medewerker zou het geëscaleerd zijn tot fysiek geweld. Alle medewerkers die het gebeuren gezien hebben, vonden de uitlatingen extreem disproportioneel.

In actie tegen discriminatie

Omdat de directie na een week nog steeds geen enkele maatregel had genomen tegen het racistisch incident, gingen de werknemers massaal in staking. Het enige wat de werknemers wouden, was dat de directie racisme en discriminatie te allen tijde zou veroordelen. Wij als vakbond steunden de actie, omdat wij vinden dat elke vorm van discriminatie of racisme ontoelaatbaar is.

Opvallend is dat bijna alle werknemers, ongeacht cultuur en afkomst de actie ondersteund hebben. Het werk neerleggen leek op dat moment het enige redmiddel, en het heeft dan ook geloond.

Aangezien wij toelevering van Volvo Cars Gent zijn, waren de gevolgen meteen voelbaar. Door de actie rolden er geen wagens meer van de band. Ook haalde onze actie tegen gelijkheid en discriminatie de pers:

Gezien de ernst van de zaak (en de gevolgen voor Volvo) kwam er al snel een verzoeningscommissie. Na bijna 16 uur in de kou gestaan te hebben begonnen de eerste gesprekken met de voorzitter van het verzoeningsbureau. We besloten om de werknemers van de namiddagploeg voorlopig aan de slag te laten gaan in afwachting van de onderhandelingen.

Het verzoeningsbureau besloot om de kwaliteitsverantwoordelijke onmiddellijk uit de nachtploeg te halen en om een gepaste sanctie te formuleren. We kwamen tot een verzoening tussen de 2 mensen waar het conflict ontstaan was door een consultant onder de arm te nemen die ons bedrijf zal begeleiden rond het thema diversiteit en werken in een multiculturele organisatie. Verder voeren we ook nog een opleidingstraject in voor alle leidinggevenden.

Verschillen maken ons sterker

Als vakbond zijn we ervan overtuigd dat ze dit ons zal helpen in onze weg om een bedrijf te worden waar iedereen graag werkt ongeacht de verschillen die er tussen werknemers zijn op gebied van afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd enzovoort...Wij zijn ervan overtuigd dat deze verschillen ons juist sterker maken in plaats van ons te verdelen.

Met deze boodschap gingen ook de werknemers van de nachtploeg waar het conflict was ontstaan terug aan het werk. Als syndicale delegatie waren we opgelucht dat deze lange moeizame dag succesvol afgerond was.

Samen naar een betere en meer diverse bedrijfscultuur

Ondertussen heeft onze directie een consultant aangeduid die het verzoeningstraject zal begeleiden. Voor alle medewerkers werd ook nog een workshop opgezet van een halve dag rond het thema diversiteit. Die werden zeer positief ervaren. Er werd ook besloten om een werkgroep diversiteit op te richten. Deze werkgroep zal de belangrijkste knelpunten bestuderen die naar boven gekomen zijn om achteraf samen trachten oplossingen te formuleren die onze bedrijfscultuur op gebied van diversiteit ten goede zal komen.

Met al deze acties hopen wij een overkoepelend platform te creëren, met richtlijnen die erop toezien dat iedereen respectvol met elkaar samenwerkt, en waar de verschillen juist een troef zijn in plaats van een reden tot conflict.

Abdelhalid El-Bazioui
Afgevaardigde Sas-Automotive

 

Andere blogs van Abdel:

Afwezigheden terugdringen via cao 90?

Om het verschil te maken, daarvoor doe ik het