onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Dirk Aelvoet.

Wat gaat de tijd toch vlug, die vier jaren zijn voorbijgevlogen, net alsof het maar gisteren was. Wij mogen terugblikken op een historisch zéér goed resultaat in 2012. We behaalden met onze lijst van de ondernemingsraad drie van de vijf zetels. In 2008 waren dat er nog maar twee. Ook haalden we voor de eerste keer de bediendenzetel binnen. Daarbij kwam ook dat we voor het eerst mochten beslissen wie de secretaris zou worden binnen onze ABVV/FGTB-fractie.

Voor het CPBW bleven we gelijk met twee zetels, hoewel het er op slechts één stem aankwam om nog een extra zetel binnen te halen. Maar ook daar was de bediendenzetel binnen als primeur.

De dag van de verkiezingen in 2012 was een memorabele dag. Het gaf ook een voldoening dat het werk van al onze voorgaande kameraden niet voor niets was geweest.


Wat opviel tijdens de telling in 2012, is dat er mensen waren die eigenlijk wel goede bedoelingen hadden om hun collega’s te steunen door op de verschillende partijlijsten een stem uit te brengen. Bijgevolg waren dit wel (spijtig genoeg?) verloren stembiljetten. Het is dus zeer belangrijk om aan de mensen op het bedrijf uit te leggen dat ze best genoeg naamstemmen geven op onze ABVV/FGTB-lijsten en dat men ze goed uitlegt dat ze met panacheren geen geldige stem kunnen uitbrengen.

Onze campagne hebben we zoals bij alle verkiezingen proper gehouden. Met modder gooien levert niets op. Je moet vertellen aan de mensen waarvoor je ploeg staat. Vooral : het gaat om ons, het gaat niet om de ander(e partij). We moeten voortdurend blijven tonen en vertellen wat wij doen.

2016 zal anders zijn. De persoon die de bediendenzetel behaalde, gaat op SWT. En op dit moment moet er nog een kandidaat-opvolger gezocht worden.
Voor de lijsten van de arbeiders hebben we opnieuw de luxe dat we genoeg nieuwe kandidaten hebben zonder daarvoor serieus te moeten ronselen op de werkvloer.

Sta me toe om te zeggen dat we opnieuw kunnen rekenen op een gemotiveerde kern. De ABVV/FGTB-ploeg bij C-MAC is een ploeg die héél goed samenwerkt. Zoals onze slogan zegt: “Samen sterk - Ensemble, on est plus fort”. En onze werkingsorganen van OR, CPBW en SA werken goed samen met een degelijk onderling overleg.

Hopelijk worden de sociale verkiezingen in 2016 opnieuw een succes en wordt de ploeg opnieuw beloond voor de voorbije vier jaar.
 

Dirk Aelvoet
Hoofddelegee C-MAC Electromag Ronse

 

Andere blogs van Dirk:

Tweetaligheid op de werkvloer, u zei?