onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Ludo Sempels

25 mei 2014… Een dag die België naar rechts deed kantelen … Bijna 70% van de Belgen kozen voor een rechtse regering en men zal het geweten hebben.

Waar je ook kwam op straat, iedereen was vol lof wat er gebeurd was want het werd tijd dat er verandering kwam. “Het was allemaal de schuld van de Sossen!” werd her en der gezegd en ohwee als je durfde verklaren dat je links had gestemd. De figuurlijke brandstapel stond al klaar. Hoongelach viel elke linksgezinde ten dele.

Wel, als je nu op straat vraagt wie rechts gestemd heeft 1,5 jaar geleden krijg je vaak als antwoord: Politiek? Dat interesseert mij niet, meneer … Natuurlijk niet, wetende dat als je gemiddeld 10 mensen tegenkomt er 7 rechts van gestemd hebben en er nu niet meer openlijk voor durven uitkomen. En waarom niet? Dat zullen we op de Nationale Betoging van 7 oktober duidelijk proberen te maken door met zijn allen het land lam te leggen en iedereen die we tegenkomen uit te leggen hoe onrechtvaardig het regeerakkoord is.

Ja, dag op dag een jaar geleden werd het regeerakkoord gesloten dat iedereen getroffen heeft, man en vrouw, werkende en werkloze, rijk en arm, blank of zwart, dik en dun, jong en oud, kortom, elke Belg. En het wordt tijd dat we dat ook durven zeggen!

Na de stakingsgolven van enkele maanden geleden dacht deze regering dat het verzet wel vanzelf zou zwijgen maar niets is minder waar, de strijd gaat voort! Dit akkoord bevat drastische besparingsmaatregelen die elke mens hard treft waar het het meest pijn doet, in zijn portefeuille.

Dus riepen de 3 vakbonden 7 oktober 2015 (dag op dag een jaar later) uit als Nationale Betoging en konden wij in de bedrijven beginnen met propaganda te voeren. De Centrales staken de koppen samen en de output mag er weer zijn zoals altijd. Enkele mooie pamfletten, affiches en de delegees konden aan de slag.

Affiche kruimels

 

Wie mag er mee? Is dat voor iedereen? Waarvoor gaan jullie staken?

Dit zijn maar enkele vragen die ons gesteld werden terwijl wij de affiches ophangen en de foldertjes uitdeelden. De bereidwilligheid is groot, en dat doet elke militant deugd natuurlijk… Ondertussen worden al Excelletjes gemaakt zodat we iedereen kunnen noteren wie mee gaat betogen en ook zodoende tijdig de personeelsdienst kunnen inlichten wie er allemaal niet gaat zijn op 7 oktober. Dat getuigd van wederzijds respect als je zoiets doet natuurlijk. De hele militantenkern gaat mee! Dat is fijn om te horen en nog fijner als je die hele groep door de straten ziet lopen, in hun rood jasje… Oké, volgend punt: Organiseren van vervoer! Gelukkig is er snel contact tussen delegees van verschillende bedrijven en al snel organiseren we een bus. Effe terugbellen om de juiste aantallen door te geven want de bus moet groot genoeg zijn… Check! Laat 7 oktober maar komen, wij zijn er klaar voor…

Het hele land is er klaar voor trouwens. Misschien kunnen we de mensen tijdens de Nationale Betoging opnieuw een vraag stellen op straat?

Politiek? Dat moet u interesseren beste mensen of heeft u het afgelopen jaar niets gevoeld???

 

Ludo Sempels

Hoofdafgevaardigde Rettig Zonhoven

Andere blogs van Ludo: Samenwerken is een must