onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Kenneth Blomme.

In 2012 besloot de directie van Bekaert om 600 mensen op straat te zetten in België, waarvan 380 in Aalter. 4 van de 5 afdelingen sluiten de deuren samen met 80 % van de medewerkers die op straat staan. Enkel de afdeling Advanced Cords, met het produceren van liftkabels als hoofdactiviteit, blijft bestaan. Op vandaag, ruim 3 jaar later, is het nog steeds koffiedik kijken van wat er op lange termijn met de resterende afdeling in Aalter zal gebeuren. De ene moment zou je denken dat we een vogel voor de kat zijn en de andere moment denken we: met zulk mooi bedrijfsresultaat kan het niet mislukken.

Bij een grote afslanking, daar komt wat bij kijken. Vooral op syndicaal vlak zijn we de laatste jaren niet bij de pakken blijven zitten. Bij de omschakeling van een groot bedrijf naar een afdeling moet je vooral ook in het hoofd een klik maken. Heel wat vakbondsafgevaardigden en militanten zijn mee moeten afvloeien, de achterban wordt kleiner en specifieker,... Na alles wat we samen meegemaakt hebben worden de medewerkers ook achterdochtig en je kunt het ze zeker niet kwalijk nemen. Ondertussen weet iedereen die bij Bekaert werkt(e) dat je de beloftes en de woorden van de directie met een korrel zout moet nemen.

In de zomer van 2014 kondigde men de volledige sluiting van de afdeling in Waregem aan. Een klein deel van die productie komt naar Aalter het andere deel gaat naar Slowakije. Men zegt er wel bij dat, het deel dat naar Aalter komt, slechts af en toe zal draaien. We moeten dit zien als extra werk, maar zeker niet als een van de hoofdactiviteiten. Wat moeten we hiervan denken? Sinds de effectieve verhuizing van de lijnen, in het voorjaar 2015, heeft het ons nog geen windeieren gelegd. De lijnen zijn steeds goed bezet.

De mix van producten binnen Advanced Cords zorgt ook voor een mix van tewerkstelling. Terwijl het ene product in een moeilijke periode zit, is het soms moeilijk om het ander product tijdig af te werken. De verschillen in werkdruk zijn soms moeilijk te vatten. De directie wil kort op de bal spelen, maar dit heeft als gevolg dat de prioriteit van bepaalde producten regelmatig omslaat. De klant is van groot belang willen we het verder bestaan van Bekaert Aalter verder uitbouwen. Daarom moeten we op iedere vraag van de klant inspelen. Ook al beseft iedereen het, toch is het moeilijk om het in de praktijk te brengen.

Om beter op de klant in te spelen hebben we een Cao Occasioneel weekendwerk ingevoerd. Dit biedt de directie de mogelijkheid om weekendwerk in te voeren waar zij dit nodig achten. De medewerker hoeft dan enkel tweemaal 12 uren in het weekend te werken. Op die manier kan men drukke pieken opvangen, verminderen we de kans op werkloosheid in de week en hoeven er geen overuren gedaan te worden. De medewerkers zijn zeer tevreden met dit systeem. Ze staan aan te schuiven om tijdelijk in het werkregime van weekendwerk te stappen.

Het enige wat groeit na een herstructurering is ‘flexibiliteit’. De tijd waar een operator jarenlang op een machinegroep werkte is gepasseerd. Nu wordt men verondersteld om meerdere machinetypes te kennen en polyvalent te zijn. Als er vroeger in de ene afdeling veel werk was en in de andere minder, dan konden we door tijdelijke mutaties heel wat werkloosheid en werkdruk verhinderen. Op vandaag is dat veel moeilijker. In tijden van kalmte, zoals begin 2015, is er werkloosheid. En in tijden van drukte, op vandaag, is het alle hens aan dek. Momenteel is er volk tekort. Daar komt nog eens bij dat de langdurig zieken toenemen. Er wordt tijdelijke ondersteuning gevraagd vanuit Bekaert-vestigingen uit Zwevegem en Ingelmunster. Voor velen is de afstand te groot en dus zijn er maar weinig die de afstand tussen Aalter en Zwevegem dagelijks willen overbruggen.

Tijdelijke werknemers aanvaarden is dan weer taboe voor de directie. Het gezichtsverlies dat ze dan zullen lijden om na een herstructurering werknemers te aanvaarden kunnen ze niet aan. Maar ook wetende dat er waarschijnlijk na Nieuwjaar opnieuw een terugval zal zijn en de tijdelijke werknemers opnieuw zullen moeten vertrekken.

We hopen dat er in de toekomst een stabiel werkregime op ons afkomt, maar dat lijkt enkel maar in onze dromen voor te komen. Het zal de taak zijn van de vakbonden om erop toe te zien dat alles rechtvaardig verloopt en in te grijpen als het onhoudbaar wordt.

Kenneth Blomme
Hoofddelegee Bekaert Aalter

 

Andere blogs van Kenneth:

De dag dat de Bekaert-bol wordt afgebroken