onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Danny Utens.

Na de verkiezingen vorig jaar in mei hebben we te maken met een rechtse regering die de asociale maatregelen maar blijft uitvinden voor de gewone werkende man. Eerst waren er de verhogingen van de elektriciteits- en de kinderopvangfactuur, dan kwam de verhoging van de waterfactuur en ze gingen zo maar door, totdat ze zelfs een indexsprong doorduwden. Als we dachten dat het hierbij zou blijven, dan hadden we het helemaal mis want de pensioenleeftijd moest ook nog omhoog. De afspraken voor het vervroegd pensioen werden één voor één gewijzigd en verstrengd, zodat iedereen langer zal moeten werken.

Alleen ambtenaren ontspringen de dans een beetje. Uit het jaarverslag van de pensioendienst voor de overheidssector blijkt dat 74 procent op 60 jaar met pensioen is gegaan en dat bijna 13 procent op pensioen is gestuurd na medisch ongeschikt te zijn verklaard. Als we de leeftijdspiramide bekijken dan is 74 procent van de ambtenaren met pensioen gegaan op 60 of zelfs nog jonger. Wanneer ik nu hoor dat deze rechtse regering de langdurig zieken en invaliden terug aan de slag wil krijgen, denk ik wel dat ik kan zeggen dat de werknemers in de privé dezelfde mogelijkheden willen als de ambtenaren. We werken allemaal voor ons brood.

Hopelijk wordt deze maatregel nog bijgestuurd zodat de mensen alweer niet verder in de armoede terecht zullen komen. Niemand vraagt om ziek of invalide te worden,en zo de stempel te krijgen van profiteur. Daarom is het zo belangrijk om een goede CAO 104 proberen af te sluiten op bedrijfsniveau, zodat niet enkel de ouderen maar ook de jongeren werkbaar werk hebben en dat ze hierdoor langer aan de slag kunnen blijven op een positieve manier.

Momenteel onderhandelt onze delegatie over CAO 104. We hebben een aantal punten op de agenda gezet die voor ons alvast belangrijk zijn:
- Zo is er vrijwillig deeltijds werken en tijdskrediet;
- In een opleidingsplan willen we specifieke acties voor 45-plussers;
- Een belangrijk punt is de progressieve werkhervatting voor mensen met een medische beperking. Zij moeten op een zo positieve mogelijke manier terug aan de slag kunnen;
- We willen een gratis medische check-up (op vraag van de werknemer);
- We willen extra anciënniteitsdagen voor ouderen: 1 dag op 60 jaar en 1 dag op 63 jaar.

Dit zijn al enkele punten die we in de CAO 104 willen bespreken en vastleggen.

DOOR EN DOOR ROOD!

Danny Utens
Afgevaardigde