onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Abdel El-Bazioui

We bevinden ons hartje zomer. Hier heb ik lang naar uitgekeken, want dan ga ik met verlof. Eindelijk terug die batterijen op laden na een periode van moeizame onderhandelingen. Al jaren lang staat ons absenteïsmepercentage ter discussie. Maar helaas, na vele wijzigingen in het absenteïsmebeleid zijn wij er niet in geslaagd om dit cijfer onder controle te krijgen.

Als syndicale afgevaardigde blijf ik toch wel voorzichtig rond het goedkeuren van wijzigingen die het management voorstelt. Aangezien het bij ons toch vooral om arbeidsintensieve tewerkstelling gaat, krijgen wij vooral vele klachten rond de repetitieve handelingen die dagelijks uitgevoerd worden. We moeten vooral in ons achterhoofd houden dat bandwerk in combinatie met ploegenarbeid zowel fysiek als mentaal een grote aanslag is op onze gezondheid.

De reden waarom de onderhandelingen rond het afwezigheidsbeleid zo moeizaam verlopen, is dat onze gewenste aanpak toch wel verschilt met die van het management. Zo opteren wij vooral voor een beleid dat enerzijds het aanwezige individu beloont en anderzijds het afwezige individu bijstuurt. Die bijsturing zien wij gebeuren aan de hand van gesprekken waarbij de betrokkene een aantal initiatieven aangeboden krijgt om zijn/haar aanwezigheden te verbeteren. Wij zijn er als vakbond van overtuigd dat deze aanpak veel doeltreffender zal werken dan het afwezigheidsbeleid altijd maar te verstrengen. Het afwezigheidsbeleid verstrengen heeft enkel maar als gevolg dat medewerkers sneller ontslagen kunnen worden. Als vakbond zijn wij daar absoluut tegen. Wel zijn wij ons ervan bewust dat een bedrijf enkel maar gezond kan zijn met een gemiddeld absenteïsme.

Rond de beloning hebben wij in het verleden gekozen voor extra betaalde verlofdagen. Maar dat leek toch niet doeltreffend genoeg om een positieve evolutie op te merken in de cijfers.

Ons voorstel naar de directie was dan ook een mooie premie ter compensatie van de jarenlange loonstop die de regering door ons strot duwt. Maar van zodra wij over bedragen begonnen te praten leken onze eisen toch wel ver uit mekaar te liggen. Dit leek echter wel makkelijker realiseerbaar via cao 90.

Na maanden lang getouwtrek kwam er toch witte rook, Er valt een netto bedrag te verdienen van 1100 euro puur uit absenteïsme alleen, en wanneer wij nog andere voorop gelegde targets met 25 % kunnen verbeteren, komt daar nog eens 395 euro bij. Doen we het nog beter, dan lopen de bedragen nog verder op.

De eerste resultaten tonen aan dat het plan alvast een positieve impact heeft op de cijfers, met als resultaat voor de maand mei 5,97 %. Het gemiddelde schommelde vorig jaar rond de 7 %.

We gaan de goede weg op, maar één zwaluw maakt alvast de lente niet.

Abdelhalid El-Bazioui
Afgevaardigde Sas-Automotive

 

Andere blogs van Abdel:

Om het verschil te maken, daarvoor doe ik het