onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Erwin Oris.

Al enkele jaren zijn we ons ervan bewust dat de arbeid(st)ers en lagere bedienden bij Philips te weinig opleidingen hebben gekregen, met uitzondering van 'training on the job' en een paar verplichte opleidingen, zoals EHBO en heftruck waar men niet onderuit kan.

Samen met het management hebben we ergens begin 2014 een 'employability charter' opgesteld met als doel om samen te investeren in kennis en kunde om de inzetbaarheid te verhogen. Met andere woorden, we wilden iedereen zijn rugzakje vullen. Primair voor binnen de eigen organisatie, maar ook voor daarbuiten.

Concreet hebben we gewerkt aan een betere interne mobiliteit, training en coaching met als resultaat een natuurlijk verloop.

 


Om het project te laten werken mag iedere werknemer loopbaanbegeleiding volgen. Die begeleiding wordt georganiseerd door een externe firma en neemt 4 uren in beslag tijdens de werktijd. Het doel van de loopbaanbegeleiding is iedereen sterker te maken voor de interne en of externe arbeidsmarkt. We willen iedereen een spiegel voorhouden:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat ken ik?
  3. Wat wil ik?

Hier komen best verrassende resultaten uit: een groot deel van de collega's zit op de juiste plaats, bij anderen blijkt dat ze een heel andere richting kunnen uitgaan. Het laatste jaar zijn er verscheidene collega's zelf vertrokken om in de verzorging te gaan werken, anderen zijn een zelfstandige zaak opgestart, enz... Tijdens de eerste sessie is al 18 % van de medewerkers ingestapt met vele positieve reacties.

Er wordt nu een budget per persoon voorzien, zodat niet enkel het kaderpersoneel met het hele opleidingsbudget gaat lopen. Iedere werknemer kan nu een opleiding volgen betaald door de werkgever tot een bepaald bedrag. Het is mogelijk te kiezen uit verschillende richtingen, gewoon via avondschool, Syntra, de sectorfondsen FTMA en Vibam, enz. Zolang een werknemer binnen het budget blijft, kan in principe elke opleiding. Ga je toch boven het budget, dan zal een paritaire werkgroep dossier evalueren. Hier wordt in eer en geweten geoordeeld met meestal een positief resultaat voor de medewerker die de opleiding aan het volgen is.

We moeten ons ervan bewust zijn dat we levenslang zullen moeten blijven bijleren om mee te kunnen op de arbeidsmarkt. Uit elke opleiding steek je wel iets op waar je wat mee kan. Is het niet in het arbeidsleven, dan zal het wel kunnen dienen in je privé of verenigingsleven. Iedereen kan en moet ook geen ingenieur worden natuurlijk.

Als we mensen zien uitstromen die kunnen direct gaan werken in 'de job van hun leven' is het best een tof gevoel en is de inspanning van de medewerker zelf mogelijk gemaakt door vakbond samen met de werkgever.

Bij dezen raden we ook iedereen aan om opleidingen te vragen bij je werkgever. Neem het heft in eigen handen, denk aan je eigen toekomt !!!

SAMEN STERK!

Erwin Oris
Hoofdafgevaardigde Philips Turnhout

 

Andere blogs van Erwin:

Philips Turnhout, herstructurering na herstructurering...