onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Florent Schepens.

Als hoofdafgevaardigde van ABVV-Metaal kom je nog eens ergens. Een paar maanden terug werd ik gevraagd om mee te werken aan een project 'Techniek Ambassadeur' dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds. Dat project, dat een samenwerkingsverband wil creëren tussen bedrijven, scholen en vakbond, wil jongeren ertoe aanzetten om voor een technische opleiding te kiezen, onder meer door gebruik te maken van getuigenissen vanop de werkvloer.

Gezien het belang van dit project waren zowel ABVV-Metaal West-Vlaanderen als ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen maar wat bereid om daaraan mee te werken. Als delegee van een bedrijf dat de laatste jaren fors investeert in innovatieve technieken ken ik het belang van goed opgeleide technisch geschoolde medewerkers maar al te goed, net als de huidige tekorten op de arbeidsmarkt van mensen met een technisch profiel. Dus als er nu één richting is waarbij de kansen op een job na het afstuderen groot is, dan is het wel een technische opleiding. Als we jongeren daarvan kunnen overtuigen is de missie van dit project geslaagd!

In een eerste meeting die plaatsvond in Gent presenteerden gastsprekers uit Nederland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk in de voormiddag hun ervaringen op het terrein. In die landen gaan zowel arbeiders als ingenieurs naar de scholen om te praten over hun job en dan vooral over hoe boeiend die kan zijn. Die mensen zijn dus de Techniek Ambassadeurs.

In de namiddag vonden er verschillende workshops plaats waar gebrainstormd werd over allerlei thema's met als einddoel een synthese over alle aspecten die er komen bij kijken.

Enige tijd later werden we uitgenodigd naar Oostende waar de resultaten van het geleverde werk werden voorgesteld. Om een lang verhaal kort te maken, alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het inzetten van mensen van de werkvloer een absolute meerwaarde kan betekenen bij het overtuigen van jongeren om voor onze sector te kiezen.

Een van de kerntaken van de vakbond is tewerkstelling behouden en mee helpen creëren. Als we daar in alle bescheidenheid ons steentje kunnen toe bijdragen, doen we dat met veel plezier. De eerste projecten zijn reeds achter de rug en werden zowel door de school als door de Techniek Ambassadeurs positief geëvalueerd.

Samenwerken aan de toekomst, zo zou het altijd moeten zijn!

Florent Schepens
Hoofddelegee Samsonite Europe NV

 

Andere blogs van Florent:

Vakbondswerk, soms een race tegen de tijd

 

Andere blogs over dit onderwerp:

Autosector focust op jobs: autosalon kreunt onder knelpuntberoepen