onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Sven Hemelaers.

Het was een mooie en aangename zomerweek ergens in juni 2013. Naar halfjaarlijkse gewoonte komen we met de groepsbegeleiders samen in ons vormingscentrum te Bremberg om terug te blikken op een halfjaar intensief groepen begeleiden en vorming geven. Maar ook tijdens deze dagen nemen we de tijd om bij te praten onder de kameraden en te dromen...

Een aantal jaren geleden trokken we met onze groep naar Krakau voor een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Tijdens deze bezoeken ervaar je, voel je hoe belangrijk solidariteit is, hoe belangrijk zorgen voor elkaar is en waarom we dag in dag uit moeten blijven ijveren voor een rechtvaardiger samenleving.

Eens terug, begonnen we weer te dromen..., dromen over die ene ultieme, mooie reis naar CUBA. We wilden aan de lijve ondervinden wat solidariteit is voor Cubanen, rekening houdend met de beperkingen waartoe ze gedwongen zijn. Een aantal jaren gingen voorbij tot die ene dag in juni 2013 waar alles concreet werd. In 2015 gaan we naar CUBA !

Plannen werden gesmeed en het spaarplan ging van start. Door een maandelijks bedrag te sparen werd onze eigen spaarrekening niet al te veel pijn aangedaan.

Tegelijkertijd werd het startschot gegeven van ons project 'Solidaridad con Panama'. Dit is een school voor kinderen met geestelijke of lichamelijke beperkingen. Vele metallo's hebben ondertussen een exemplaar van onze Che Guevara-sleutelhanger gekocht. Als orgelpunt werd er dit jaar op 7 februari een benefiet-evenement georganiseerd. Van security tot medewerkers, van band tot DJ, alles werd gratis als ondersteuning voor het project gedaan. Dit alles heeft ons een mooi bedrag bezorgd dat we zullen overhandigen tijdens ons bezoek. Langs deze weg bedanken we ieder van jullie voor de steun die bijgedragen heeft tot het slagen van dit project.

De periode waarin we reizen is zorgvuldig uitgekozen, namelijk van 27 april tot 10 mei. Ik kijk er dan ook bijzonder naar uit "onze" 1 mei te vieren in een land waar 1,5 miljoen mensen dit samen met mij zullen doen. Met een Cubaanse sigaar en een mojito in de hand klinken op onze sociale verworvenheden, op onze sociale strijd op een prachtig eiland in de Caraïben is een droom die uitkomt.
Verder zullen we onze syndicale banden uitbreiden door ontmoetingen met onze Cubaanse kameraden, met bezoeken aan een fabriek, een ziekenhuis en mag er één iemand van ons gaan spreken op het congres.

Havana, Trinidad, Santa Clara , Plaza de la Revolución zullen geen nobele onbekende meer zijn en mijn voeten gaan ervaren hoe het zand van parelwitte Caribische stranden aanvoelt.

El hombre está condenado a ser libre.

Sven Hemelaers
Hoofdafgevaardigde HEN Houthalen

 

Andere blogs van Sven:

De week van de STAAK