onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gespek met ... Sven Celie.

Toen uit het IPA van 2013-2014 en het sectorakkoord van de 111.1&2 bleek dat we met een loonstop werden opgezadeld, was het voor onze fractie al snel duidelijk: een creatieve oplossing op bedrijfsniveau diende zich aan. Hier wilden we een mouw aan passen. Het bedrijf boekte dan ook goede resultaten en de mensen konden een koopkrachtverhoging gebruiken.

Met onze delegatie en die van de andere fracties richtten we onze pijlen op een CAO 90 voor Volvo Trucks. De directie stelde zich vrijwel meteen welwillend op. Zo konden we onze medewerkers (ongeacht het contracttype) toch een mooie duit in de zak aanbieden. Want CAO 90 is eigenlijk een bonusplan, waarbij de (begrensde) premie pas wordt toegekend als bepaalde collectieve en duidelijk omlijnde doelstellingen worden bereikt. Ons uitgangspunt voor deze overeenkomst was om een doelstelling te verzinnen die een uitdaging moest zijn, maar ook realiseerbaar was.

Omdat hier op Volvo Trucks Gent, maar ook op Europees en internationaal niveau, enorm de focus wordt gelegd op veiligheid, hebben we in dit kader toch wel een mooi akkoord bereikt met de werkgever. De collectieve doelstelling bestond erin om in de referteperiode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 het aantal arbeidsongevallen met werkverlet (uitgezonderd woon-werkverkeer) volgens vooropgestelde targets te behalen.

Ligt het aantal arbeidsongevallen lager dan 66, dan bedraagt de premie 100 %.
Ligt het aantal tussen 66 en 85 arbeidsongevallen, dan bedraagt de premie 80 %.
Ligt het aantal tussen 86 en 95 arbeidsongevallen, dan bedraagt de premie 60 %.
Ligt het aantal tussen 96 en 107 arbeidsongevallen, dan bedraagt de premie 40 %.
Vanaf 108 en meer arbeidsongevallen, bedraagt de premie 0 %...

Maandelijks op het CPBW werden we ook geïnformeerd over het aantal erkende arbeidsongevallen en over het aantal hangende gevallen. Alleen de op 31 januari 2015 erkende arbeidsongevallen met werkverlet, plaatsgevonden tijdens de referteperiode, werden in rekening gebracht.

Op het CPBW van 29 januari kregen we de concrete cijfers: aantal erkende arbeidsongevallen met werkverlet bedroeg 57. Met andere woorden: een geslaagde missie, want de buit is binnen!

Proficiat aan alle collega's.

Sven Celie
Hoofddelegee Volvo Trucks Gent