onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Abdel El-Bazioui.

Als afgevaardigde bij SAS-Automotive sta ik in voor allerhande zaken ter bescherming van de werknemers. We staan soms niet stil bij de impact die een afgevaardigde kan hebben in het bedrijfsleven. Als vakbondsman heb ik een cruciale rol in het bereiken van een consensus tussen de werkgevers en werknemers.

Vanzelfsprekend is dit niet altijd een gemakkelijke klus, aangezien de belangen van beiden kunnen verschillen. Hierdoor zijn er soms moeilijke periodes die de interne sfeer niet ten goede komen. Ik merk toch wel dat de spanningen meestal stijgen naar het einde van het jaar toe, waar je in zo'n periode toch extra verdraagzaam moet zijn.

Ook de periodes van cao-onderhandelingen leggen toch wel een serieuze druk op onze bedrijfssfeer. En vooral nu de regering toch wel vrij weinig marge geeft om te onderhandelen. Aan de ene kant zien de werknemers maandelijks de winsten stijgen, en aan de andere kant voorziet de regering een magere enveloppe om over te onderhandelen. De verwachtingen bij de werknemers liggen dan ook hoog. Hierdoor liep het niet enkel bij ons fout, maar toch ook in andere bedrijven waren er tijdens de onderhandelingen serieuze spanningen die soms tot werkonderbrekingen geleid hebben.

Aangezien Sas-Automotive als toeleverancier functioneert voor Volvo, probeer ik toch veel contact te houden met delegees van de omringende bedrijven die ook leveren aan Volvo. Het is dankzij mijn secretaris dat dit contact er is gekomen, en het blijft in leven door regelmatig te vergaderen met afgevaardigden van andere leveranciers. Hierdoor sta ik sterker in mijn schoenen, wetende dat ik kan rekenen op de steun van andere bedrijven wanneer nodig. En natuurlijk bevordert dat contact ook de uitwisseling van informatie en ervaringen.

Gelukkig biedt het 'delegee-schap' mij heel wat positieve momenten. Wat mij het meeste voldoening geeft als afgevaardigde, is toch wel de dankbaarheid die je krijgt van de werknemers. De collega's waarderen ook de allerkleinste zaken zoals een dagelijkse groet, of soms gewoon een luisterend oor. Ook al is het niet altijd mogelijk om de mensen effectief te helpen, ze zijn al blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Wat een eer te weten dat de mensen mij in vertrouwen nemen!

Laat dat net mijn motivatie zijn om door te gaan met mijn vakbondswerk. Want laten we eerlijk zijn, veel andere voordelen biedt de functie van afgevaardigde nu ook weer niet, ook zijn er die denken dat een afgevaardigde bijkomende financiële voordelen geniet. Integendeel zelfs, soms maak ik zelfs onkosten tijdens mijn vakbondswerking.
Maar, als je iets als een hobby beschouwd, dan investeer je er met plezier je geld en je tijd in. Op ieder moment kan ik geconfronteerd worden met conflicten waardoor ik als afgevaardigde toch 24/7 telefonisch beschikbaar ben. Al moet ik wel zeggen dat ik een geweldige ondersteuning krijg van zowel de woordvoerder in ons bedrijf als van onze reserve-delegees en -militanten. We hebben een sterke band en een goede vertegenwoordiging in al de drie ploegen.

Waar dat kan, probeer ik mijn leden het leven gemakkelijker te maken door zoveel mogelijk problemen op te lossen vanop de werkvloer. C3.2-formulieren voor dagen van economische werkloosheid haal ik op en breng ik binnen bij de uitbetalingsdienst. Het zijn soms de kleine zaken die het voor de mensen toch een stuk aangenamer maakt. Als hulp bieden af en toe betekent dat mijn eigen mening opzijzet, dan doe ik dat. Als delegee probeer ik altijd zo neutraal mogelijk te zijn.

Verder verdient ook de ondersteuning van de centrale zeker een pluim. De leerrijke vormingsmodules hebben zo mijn capaciteiten enorm versterkt. Het is dankzij die vorming dat ik momenteel hier als delegee sta. Ik leer nog voortdurend bij, als delegee krijg je de mogelijkheid om je in allerlei materies te verdiepen. De vorming is voor mij een uitstekende kans om steeds op de hoogte te zijn van alle nieuwigheden. Verder krijg ik nog ondersteuning van al de verschillende afdelingen op de dienst ABVV-Metaal. Bij elk probleem kan ik bij iemand terecht om ons lid te ondersteunen.

Zo was er een lid van ons betrokken bij een arbeidsongeval dat door de verzekeringsmaatschappij onterecht werd afgekeurd. Hierdoor moest de betrokken persoon zelf opdraaien voor al de medische kosten, was hij zijn extra betaalde verlofdag kwijt en verloor een premie van 200 euro netto. Ik heb de persoon echter doorverwezen naar onze juridische dienst die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Ons lid genoot gratis van deze bijstand. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de betrokken persoon zijn kwetsuren wel degelijk ontstaan waren door het arbeidsongeval. Hierdoor is er wel veel veranderd voor ons lid: al zijn medische kosten werden met terugwerkende kracht terugbetaald, hij kreeg zijn extra betaalde verlofdag en zijn netto premie van 200 euro. En het belangrijkste was natuurlijk dat hij bij latere gerelateerde klachten steeds kan gaan aankloppen bij de verzekeringsmaatschappij.

Stel je voor dat de persoon niet gesyndikeerd zou zijn? Dan was het helemaal anders afgelopen. Zo zie je hoe broodnodig de vakbond wel is. En dan geef ik hier maar één enkel voorbeeld. Het kan soms zelf nog veel verder gaan. Niet iedereen vraagt bijstand waardoor de werknemers soms helemaal machteloos staat tegenover de werkgever. Het is dan ook om deze redenen dat ik mijn vakbondswerk altijd serieus neem, en probeer om het verschil te maken.

Abdelhalid El-Bazioui
Afgevaardigde Sas-Automotive