de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het laatste woord: winnen

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De regering-Michel doet er alles aan opdat de werknemers van dit land zouden verliezen:

• de 38-urenweek opdoeken
• de proefperiode herinvoeren
• langdurig zieken activeren

Lees meer...

De nasmaak kan soms zeer bitter zijn

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Bijna alle Volvo’s zullen in 2017 in Gent van de band rollen. Goed nieuws voor de automotive in België/Vlaanderen, schreven we eind januari. En bovendien het bewijs dat maakindustrie wel degelijk mogelijk is in onze contreien. Dat was en is waar, maar dat was ook eind januari al zo.

Lees meer...

Werkbaar werk is iets anders dan werkbare flexibiliteit

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft altijd het belang van sociale bescherming, sterk sociaal overleg en een vraaggestuurde groei naar voren geschoven. Recent kwam de IAO naar buiten met een rapport waarin men wees op de relatie tussen (groeiende) ongelijkheid en de erosie van de middenklasse. België kreeg een pluim van de IAO, omdat een sterke publieke sector, een sterk sociaal overleg (en dito sociale bescherming) ons behoed hebben voor stijgende ongelijkheid en de destabilisatie van de middenklasse.

Lees meer...