de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De nieuwe federale regering heeft de eed afgelegd en het vertrouwen gekregen van een meerderheid van de Belgen. Zo gaat dat in een democratie. Punt andere lijn.

Het was geen fraai voorspel. De afgelopen 500 dagen waren Belgische politiek op haar slechtst. Maar dat was de regering-Michel-De Wever ook al, en toen met desastreuse gevolgen voor de burgers en werknemers van dit land. Niet voor niets werden ze door de kiezer wandelen gestuurd.

We hebben nu een Vivaldi-regering onder leiding van Alexander De Croo. Is het paars-groene regeerakkoord het meest ideale linkse vakbondsakkoord? Nee, natuurlijk niet. Het is een compromis tussen zeven verschillende politieke partijen, maar met eten en drinken voor de burgers en werknemers van dit land. Met vooral een duidelijke stijlbreuk met de regering-Michel. Het is wel degelijk, zoals Paul Magnette zei, een terugkeer van het hart.

Grootste verhoging minimumpensioen sinds de Tweede Wereldoorlog

Een minimumpensioen van 1500 euro netto bij een volledige loopbaan. Boter bij de vis voor de helden van de zorg, meer geld voor de gezondheidszorg, een uitbreiding van het ouderschapsverlof, de aanpak van sociale dumping, een verhoging van de minimumuitkeringen, een financiering op lange termijn van de paritair beheerde, federale sociale zekerheid, wat bovendien gebaseerd is op de verklaring van de sociale partners naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid, de zware beroepen ... We zullen op al deze thema's erover waken dat de werknemers niet in de kou worden gezet..    

Deur op een kier voor meer koopkracht

De werknemers in de metaal en de transport houden tijdens corona de economie draaiende. Zij verdienen meer koopkracht. Het regeerakkoord spreekt over “aandacht voor de koopkracht in vergelijking met onze buurlanden”. De loonwet van 96 zal dus niet verdwijnen, zoals wij nochtans vroegen. Al wil de regering “hierrond werken in overleg met de sociale partners en met omzendbrieven”. Hoe klein deze kier ook is en al wordt ze nu al betreurd door het VBO, wij zullen ze gebruiken!

Meer sociaal overleg

De nadruk op het overleg met de sociale partners is trouwens meer dan opvallend. In een regeerakkoord van 84 pagina’s komt het woord ‘sociale partners’ 40 keer voor. Ter vergelijking: in het Vlaamse regeerakkoord van Jan Jambon 9 keer op 303 pagina’s. Zie daar het verschil. De nadruk op overleg met de sociale partners, alle sociale departementen in handen van de socialisten en als kers op de taart een Metallo Minister Meryame Kitir. Dat zijn onze troeven.

Er is dus een duidelijke inhoudelijke breuk met het verleden. Ook op andere terreinen: eindelijk een klimaatbeleid, focus op armoedebestrijding, een menselijke samenleving, inclusiviteit, …

Kritisch en waakzaam

Natuurlijk zijn er nog vele angels: geen vermogensbelasting, de loonwet, de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, … We zullen deze regering, zoals elke regering, dan ook kritisch volgen en beoordelen op hun daden. En als men aan de rechten van de werknemers komt, dan zullen ze ons op hun weg vinden. In welke van de vier seizoenen ook. Omdat we vakbonden zijn. Punt andere lijn.

Met open vizier. Ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid. In een socialistische gemeenschappelijke actie. Voor de belangen van onze werknemers. Er is werk aan de winkel. Vooruit.

Rohnny Champagne                                             Frank Moreels
Voorzitter ABVV-Metaal                                         Voorzitter BTB