de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met Voorzitter Georges De Batselier.

'Niemand blijft achter' is de simpele en duidelijke boodschap van het ABVV naar aanleiding van de (Vlaamse, federale, Europese) verkiezingen op 26 mei. Meer nog, het is de echte inzet van de verkiezingen. Want op 26 mei gaat het over in welke samenleving we willen leven. Kiezen we voor een solidaire, open, duurzame, klimaatvriendelijke samenleving? Voor een samenleving die gaat voor sociale welvaart?

Of krijgen we opnieuw vijf jaar lang een beleid dat de rekening presenteert aan de werknemers, de gezinnen, de zieken, de gewone mannen en vrouwen in de straat? Een beleid dat het werk van de asociale regering-Michel-De Wever verderzet? Het optrekken van de pensioenleeftijd, de afbouw van het brugpensioen, de indexsprong, het verhogen van de BTW op de elektriciteit en allerlei andere accijnzen (de elektriciteitsfactuur voor een Vlaams gezin steeg met 33 %, zeventien (!) keer meer dan in onze buurlanden), het afschaffen van niet-gemotiveerd tijdskrediet, de invoering van flexi-jobs en ga maar door. Vijf jaar lang hebben ze gekapt aan de fundamenten van de sociale welvaartsstaat.

En tegelijkertijd deelden ze cadeaus uit aan de patroons en de rijken, via verminderde sociale bijdragen en tax-shifts. Cadeaus zijn het, want tegenover de verlaging van de loonkost stonden geen nieuwe jobs, maar enkel grotere winstmarges voor de bedrijven. En het resultaat van dit alles? België, met een patronale herstelregering aan het roer, scoort zowat het slechtst van heel Europa wat economische groei betreft, er zijn minder jobs bijgekomen dan elders in Europa en de koopkracht van de burger is bij ons voor de helft minder gestegen dan bij onze buren. Maar we zitten wel in de kop wat het gat in de begroting betreft.

“Men doet precies of de kinderen vallen dood van de honger. Dat is een Vlaanderen dat ik niet ken", zegt De Wever cynisch. Maar ondertussen is wel één derde van de bevolking arm of behoort tot de lage middenklasse. Onder het motto ‘als we langer leven, moeten we ook langer werken’ wilt N-VA de pensioenleeftijd nog verder optrekken. Terwijl de pensioenleeftijd nu al boven de gezonde levensverwachting van de Belg ligt. Hoe sneller we deze regering op vervroegd pensioen sturen, hoe beter.

Hoe ambitieus deze regering was inzake de afbraak van de sociale welvaartstaat, zo lethargisch was ze op het gebied van klimaatbeleid. Of het nu gaat om het stimuleren van hernieuwbare energie of van ambitieuze milieudoelstellingen, er is steeds één zekerheid: België ligt dwars. Vier milieuministers hebben we, maar geen klimaatwet die vastlegt hoeveel broeikasgassen we mogen uitstoten zodat we in 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Maar jongeren die week in week uit opkomen voor een betere planeet belachelijk maken, dat kunnen ze wel. Er is geen planeet B, en wat ons betreft ook geen Michel-De Wever 2.

Een duurzame, klimaatneutrale, sociaal rechtvaardige samenleving of meer ongelijkheid, meer afbraakpolitiek, langer werken voor minder: daar beslist elkeen van ons over op een democratische wijze op 26 mei.

We hebben geen tijd te verliezen: niet op het gebied van het sociale noch op het gebied van het klimaat. Daarom hebben we geen nood aan een linkse progressieve oppositie, die mag blaffen in de woestijn terwijl de karavaan verder trekt. Wij willen een solide solidair blok voor duurzame sociale welvaart in de regering. Want daar wordt het verschil gemaakt. Of niet. Zoveel is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden.

Daarom moeten we op 26 mei van het rode potlood een rode vuist maken. Om deze asociale regering weg te stemmen en er een sociale voor in de plaats te zetten. Om te wegen op het beleid en ervoor te zorgen dat het Vlaanderen, België en Europa van morgen sociaal gekleurd blijft, is er maar één optie. Stem links. Want de werknemers, uitkeringsgerechtigden, zieken, gepensioneerden,... hebben nood aan een partij die zorgt voor zekerheid voor iedereen. Elke stem telt, verspil ze niet. De verandering komt van links. Op straat, op de werkvloer, in het stemhokje en in de regering.

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal