de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Georges De Batselier.

Welkom in deze vernieuwde editie van De Nieuwe Werker. Onze welgemeende beste wensen voor dit nieuwe jaar waarin we elk van jullie een goede gezondheid toewensen, kameraadschap en een constructief overleg. En we wensen ons allemaal, zowel jullie als onszelf, ook een compleet ander jaar toe. Want 2019 dient zich aan als speciaal: onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord, nadien van de sectorale akkoorden, tussendoor nog politieke verkiezingen, en minstens tot dan nog moeizaam gepalaver in het federaal parlement en wat nog overblijft van de regering-Michel.

Geen euforie, maar hoop

We kondigden al eerder de langzame val van de regering aan. Het was de kroniek van een kibbelkabinet, een afbraakregering, een asociaal beleid, een rechtse visie op een individuele maatschappij. Een knieval is het geworden van de individuen die niet in staat waren om de democratie te aanvaarden.

En toch heerst er geen hoera-sfeer bij ons, noch bij diegenen die de rechtse regering al 4 jaar aan het bekampen waren. Dit zou ook ongepast zijn, aangezien de gevolgen van het koude beleid zich nog steeds alle dagen laten voelen. Daarom ook dat we streven naar een ander 2019, een positief jaar waarin groepen niet tegen elkaar worden opgezet. Waarin je met volle overtuiging kunt zeggen, het was een goed jaar voor iedereen, niet alleen the happy few. Met als het even kan eindelijk opnieuw koopkracht, écht werkbaar werk, een volwaardig pensioen, een gezonder leefmilieu, vlottere mobiliteit, een verlaging van de btw op energiefacturen en de ombuiging van de stijgende armoedecijfers.

Creatief onderhandelen

Terwijl de onderhandelingen van het interprofessioneel akkoord volop aan de gang zijn, en we deze met volle aandacht blijven volgen, worden de ogen ook al gericht op de sectorale afspraken die daaropvolgend moeten gemaakt worden. Het lijkt wel alsof de uitvoering van de vorige akkoorden nog maar net achter de rug zijn, en toch is het geen moment om op de lauweren te rusten. Het is tijd om na te denken over de uitdagingen van de sectoren en bedrijven. De beperkte opsomming van daarjuist geeft al weer dat die niet van de minste zijn.

De technische comités van de sectoren worden daarom al ingepland, er wordt uitgekeken naar de creativiteit van de gesprekspartners om samen te bouwen aan onze gezamenlijke toekomst. En ook al lijkt dat vaag en voorspelbaar, dat is wel wat we willen (blijven) doen met het paritaire overleg.

Rode draad

Het lijkt bovendien soms wel abstract en hol in tijden zonder regering, maar in het voorjaar zijn er ook nog zo iets als politieke verkiezingen voor de Belgische federale en regionale parlementen, en voor Europa. We hebben er als ABVV-Metaal alle belang bij om permanent goed uit te leggen wat de inzet daarvan is. Want hoewel we de volgende maanden weer om de oren zullen geslagen worden met tegengestelde meningen en grote uitspraken, is het ook aan ons als syndicale beweging om de rode draad zichtbaar te maken. Om doorheen die dagelijkse waas te kijken en de eigen lijn aan te houden. Niet alleen om aan te geven waar we tegen zijn, maar even zo zeer waar we wel voor ijveren.

En laten we daar het eerste standpunt van ABVV-Metaal mee besluiten: we gaan samen voor een ander 2019, met een boodschap van warmte, want de samenleving maken we met ons allemaal.

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal