de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met Georges De Batselier & Frank Moreels

14 november 2018 is een dag die kan ingeschreven worden in de rijke geschiedenis van zowel ABVV-Metaal als BTB. Op deze geboortedag van de vader van Amadeus Mozart is een ook een nieuw stuk geschreven in de partituur van de syndicale beweging. Dit akkoord is een ijkpunt in de samenwerking tussen de beide centrales.

ABVV-Metaal en BTB hebben de afgelopen jaren al op verschillende vlakken samengewerkt. Op vlak van informatica, ledenbeheer, websitebeheer, vorming, jongerenwerking werkten beide centrales al op een uniforme en gemeenschappelijke manier. Door het afsluiten van een overkoepelend akkoord wordt deze werkwijze niet alleen bevestigd, maar verder uitgediept. De bundeling van de krachten is bedoeld om een nog betere belangenbehartiging van de werknemers te realiseren op de werkvloer en binnen het ABVV. En is een stap om te komen tot een duurzame geïntegreerde samenwerking zowel op organisatorisch als politiek-syndicaal vlak.

Want ook als syndicale beweging mag je nooit stilstaan. Een traject richting één werknemersstatuut is ingezet, een digitalisering van de arbeidsmarkt komt er aan, Europa wordt, ondanks Brexit-besprekingen, meer en meer onze thuisbasis. Mobiliteit van mensen en middelen, nieuwe politieke verhoudingen tot beleid, en de druk op het overleven van het sociaal overleg zoals we het de afgelopen 50 jaar gekend hebben staat hoog op onze agenda. En om een agenda om te zetten in het dagelijks werk heb je stevige partners nodig. 

BTB en ABVV-Metaal zijn stevige partners voor elkaar; beide centrales hebben een stevige syndicale cultuur die op veel punten gelijklopend is. Samenwerken wil voor ons dan zeggen dat we uitkijken hoe we samen de leden een nog betere dienstverlening kunnen bieden. Hoe we elkaar hier in kunnen helpen en versterken. We zullen elkaar wederzijdse informeren en ondersteunen. Maar samenwerken wil ook zeggen om gemeenschappelijke visies te ontwikkelen op de politiek, de samenleving, de uitdagingen van vandaag en morgen. Het is een positief project waarbij we de vernieuwde ABVV-slogan ‘Samen kan het Anders’ in de praktijk omzetten.

Beide centrales houden elk hun autonomie in de sectorale en ondernemingsgebonden werking maar zullen elkaar versterken dmv wederzijdse informatieuitwisseling en ondersteuning. Een muziekstuk met meerdere pagina’s, met intonatie, met emotie, met inhoud en beleving. Maar het allerbelangrijkste: met toekomst.  Want samen staan we sterk.

Georges De Batselier & Frank Moreels

Voorzitter ABVV-Metaal. Voorzitter BTB