de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Georges De Batselier.

De vakantieperiode staat nu echt wel voor de deur. Lang naar uitgekeken, en dan is het er nog sneller dan je denkt. Sneller, omdat we weinig stilstaan, misschien zelfs te weinig stilstaan en ons afvragen waar we nu staan. De hoogste tijd dus om even om ons heen te kijken, een stukje achteruit, naar de bewogen maanden, om dan weer volledig te versnellen, recht op het doel af.

We waren, als we dan toch even achterom mogen kijken, niet echt verrast door de jongste cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie. Deze tonen aan dat onze globale koopkracht er amper op vooruitgaat. Sterker nog, in de ons omringende landen (waar hebben we die term nog gehoord?) kreeg de koopkracht na afloop van de economische crisis een steviger boost. Bovendien doen we ook nog eens slechter dan het algemene EU-gemiddelde. De Europese groei bedroeg in 2016 rond de 2 %. België kwam op 0,3 %. Zij die blijven hameren op de positieve effecten van de recentere taks-shift maken onvoldoende de volledige rekensom. Tekenend is bijvoorbeeld dat we met de prijzen in de telecomsector (smartphones, postbedeling) bijna 40 % boven het gemiddelde zitten. Energieprijzen, gelijke oefening. Toekomstige gezinsbijslagen, idem. De Belgische spaarders krijgen op hun spaargeld de laagste basisrente van alle eurolanden, wat – gecombineerd met de vrij hoge inflatie - maakt dat een spaarder zijn spaargeld met bijna 1,50 % in waarde ziet dalen. Koopkracht is een som van alle inkomsten en uitgaven, niet enkel een verschuiving van belastingen.

Als vakbond en als vakcentrale blijft het belangrijk om dit aan te kaarten. Niet om zuur te klinken, wel om aan te geven dat we met z’n allen samen de mogelijkheid hebben om alternatieven aan te bieden en daar voluit voor te gaan. Zo deden we eerder voorstellen rond arbeidsduurvermindering, voor betere pensioenen, waarbij we zorgden we voor broodnodige nuances in het pensioendebat (respect voor zwaar werk). We pleitten voor ‘de fabriek in de politiek’. Die stem ontbreekt nog veel te veel in het beleid. Een samenleving die open staat voor alle burgers, jong en oud, heeft nood aan een breed gedragen vertegenwoordiging. Waar kun je die beter vinden dan tussen de collega’s, bij de bewogen werknemer in de fabriek. Zij krijgen alvast onze stem.

Tijdens de zomervakantie houdt ABVV-Metaal het hoofd koel. We blijven strijden voor elke metallo; opdat deze de vakantie kan nemen die hij/zij verdient. Met opgeladen batterijen zullen we dan fris en monter, en vooral ook samen, het warme najaar kunnen ingaan. Op het juiste moment de juiste keuzes kunnen maken, en de samenleving opnieuw kunnen vormen naar een warmere versie.

Georges De Batselier
Voorzitter