de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Georges De Batselier.

De grote vakbondsmanifestatie van 16 mei werd onbetwist aanvaard als een groot succes. Een – door sommigen onverwacht – enorme opkomst van delegees en militanten maar ook van bijzonder veel leden die kwamen te vertellen dat ze er voor het eerst bij waren “omdat het nu nodig was”. Dat laatste stemt ons niet alleen positief maar ook hoopvol. Hoopvol omdat we hoe langer hoe meer van leden horen dat de emmer wel erg vol aan het lopen is.

 

De afgelopen regeerperiode werden telkens weer kleine en grote maatregelen genomen waarbij de meerderheid van de werknemers voelden dat er “iets werd afgenomen”. De Bacquelaine-maatregelen inzake pensioenen worden daarbij wel als erg onrechtvaardig beschouwd. In de recente pensioenkrant van het ABVV staat daarom volledig terecht: “De overheid moet alle werkneemsters en werknemers een waardig pensioen garanderen. Een woonst, voeding en zorg zijn basisrechten waarop geen enkele gepensioneerde zou moeten besparen. Het pensioen is in de eerste plaats een sociaal contract tussen de generaties.” Iedereen heeft recht op een pensioen dat betrouwbaar, voorspelbaar, solidair en correct gefinancierd is. En geen pensioenbedrag dat bij de laagste van Europa behoort, en waarop nog beknibbeld wordt.

De discussies rond de ‘zware beroepen’ kent ten andere een ongekend hoogtepunt. Wij als ABVV-Metaal spreken vandaag over ‘respect voor zwaar werk’. Elke onderhandelaar ter zake zou moeten erkennen dat er bijzonder veel beroepen zijn waarbij er zware werken worden uitgevoerd, maar op andere plaatsen de weging in evenwicht wordt getrokken – niet in het minst door invloed van het harde werk van elke syndicalist op de werkvloer. Weeg daarom niet zomaar het ene af tegen het andere, vergelijk de beroepen niet onderling, maar weeg de zwaarte van het werk, en breng er ook het nodige respect voor op. Het is verdiend!

Is het misschien niet in de kaart van de regering dat de sociale partners er regelmatig wel in slagen om compromissen te onderhandelen? Is een compromis een ‘dictaat van het syndicaat’; is de politiek dan hoger geplaatst om beslissingen te nemen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Ogenschijnlijk gaat het de economie in onze metaalsector opnieuw voor de wind. VDL en Van Hool kunnen 72 bussen leveren voor De Lijn, Volvo Gent verhoogt de productie van de XC40, Daf Trucks realiseert een recordproductie, Umicore en Campine investeren bijzonder in extra recyclage-activiteiten en volgens Agoria gaat de Belgische drone-sector er tegen 2020 duizend extra jobs bij krijgen. We verwelkomen deze bijkomende initiatieven. Maar een gematigd optimisme is ook hier op zijn plaats. Werkdruk en werkorganisatie blijven in heel wat bedrijven een druk leggen op het overleg en het dagelijks werk.

Tot slot zal je begrijpen dat al deze thema’s, pensioen, zwaar werk, extra werk, en werkdruk allemaal verbonden zijn. Pensioen is pas betaalbaar bij een gezonde sociale zekerheid, dus een gezonde economie; een gezonde economie kan pas draaien bij een passende werkorganisatie, waarbij respect voor zwaar werk voor ons als metallo’s centraal staat.

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal