de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Georges De Batselier.

We weten het allemaal, en toch kan het niet genoeg herhaald worden: alles is verbonden. Laat dat nu precies zowel het voordeel als het nadeel zijn. Beide tegelijk. De medewerker die in een productieafdeling materialen nodig heeft, zou die - als alles goed werkt - net op tijd ter beschikking moeten hebben om zijn of haar werk te kunnen verderzetten. Er was een tijd waarin dat ‘logistiek’ heette, of ‘planning’. Een slechte logistiek was verlies van tijd, geld en kostbare plaats om de niet-afgewerkte producten ergens te bewaren.

Logistiek en planning krijgen nieuwe dimensie

Ander voorbeeld: een klant die wacht op zijn telecom-aansluiting kan via track-and-trace bijna tot op de minuut opvolgen wanneer de installateur bij hem gaat zijn. Ook nog logistiek en efficiëntie, of wordt dit al wat complexer? Mits voldoende transparantie en bijhorend sociaal overleg zou je kunnen leven met track-and-trace: een correcte berekening van CO2-bijdragen, vervangen van papieren timesheets, gemakkelijker preventief onderhoud voertuigen, geautomatiseerde facturatiesystemen, optimalisering prioritaire interventies.

Laatste voorbeeld: een kopieertoestel zonder toner bestelt zelf een nieuw exemplaar, en de digitale factuur gaat rechtstreeks naar de boekhouder, terwijl een pakjesdienst het daags nadien op het juiste adres aflevert. Iemand moet het voorlopig nog wel installeren, maar het concept ‘planning’ is in dit voorbeeld al lang achterhaald.

Verbondenheid: ja, maar met omkadering

Heeft de werknemer van vandaag baat bij de ‘verbondenheid der dingen’? Ja, en neen dus. En de gevolgen van die relaties kunnen onverwacht ver gaan, veel verder dan je op het eerste zicht zou denken. En daar is opnieuw een rol weggelegd voor de overlegorganen in het bedrijf. Is er transparantie in de automatische systemen, zijn er afspraken over het gebruik ervan, is de – daar zijn we weer – privacy van de werknemer als persoon gewaarborgd? Zijn er afspraken over het ‘recht op stilte’, want via computer en smartphone zijn we allemaal voortdurend met het werk verbonden. Het Hof van Justitie oordeelde bovendien recent dat een thuiswachtdienst, waarbij een werknemer verplicht binnen 8 minuten gehoor dient te geven aan een oproep van diens werkgever, de mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen zodanig sterk beperkt, dat deze als ‘arbeidstijd’ moet worden beschouwd. Zo wordt er zelfs een link gelegd tussen technologie, persoonlijke levenssfeer en arbeidsduur.

Deze link zal de volgende weken en maanden nog vaker op de agenda komen te staan. Net op het moment dat een bedrijf als Facebook onder vuur ligt voor het verkopen van persoonsgegevens treedt de nieuwe Europese privacy-verordening GPDR bijna in voege (op 25 mei!). Deze nieuwe wetgeving zal ons niet verbieden om te weten wanneer een machineonderdeel in het magazijn zal aankomen, welke medewerker het onderdeel heeft opgehaald en weggebracht, welke installateur zich waar gaat bevinden, of zelfs welke werknemer wanneer in dienst is gekomen (bepaling van anciënniteit blijft nodig in een arbeidsrechtelijke relatie). Ze gaat de werkgever, en de partners in de overlegorganen wel verplichten om duidelijk af te spreken hoe om te gaan met persoonlijke gegevens. Want persoonlijke gegevens zijn geen logistieke onderdelen op een timesheet aan de muur. Alles is verbonden, maar niet alles is van iedereen.

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal