de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Georges De Batselier.

In oktober 2016 werd het online Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie opgericht. Dat moest een centraal punt worden waar gevallen van sociale fraude konden gesignaleerd worden. Het hangt rechtstreeks af van de ministers van Werk, van Sociale Zaken, van Justitie, van Zelfstandigen en de staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude. En dit ter ondersteuning van de federale inspectiediensten in hun strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. De diverse aard van de betrokken bevoegdheden spreekt boekdelen. Op enkele maanden tijd werden bijna 8.000 meldingen geregistreerd van burgers en ondernemingen over zwartwerk, fraude, inbreuken op loon- en arbeidsvoorwaarden, en over sociale dumping.

Binnen de metaal waren de sociale partners het meldpunt voor. In de elektrotechnische sector was er al een Plan voor Eerlijke Concurrentie, gevolgd door de metaalverwerkende sector. Sociale fraude en sociale dumping hebben dan ook alles met eerlijke concurrentie te maken. In beide sectoren samen werken meer dan 6.600 bedrijven, 72.000 werknemers in onderaanneming en nog eens 20.000 zelfstandigen zonder personeel; hierin is het onmogelijk om te overleven zonder een eerlijke manier van werken.

In zo’n plan spreek je in het sociaal en politiek overleg een lijst van maatregelen af om misbruik zoveel mogelijk van bij de bron te voorkomen. Omdat preventie het beste medicijn is. Eens dat stadium voorbij, kunnen enkel een doorgedreven en veelvuldige controle en sanctiemechanismen het evenwicht bewaren. Die controle was heel lang onvoldoende. Het is pas nu, twee jaar later, dat er extra ‘sociale flitscontroles’ komen, volgende week in de metaalsector, en half mei in de sector van de garages en carwashes. Als een organisatie als Unizo dan op hetzelfde ogenblik vraagt van inspectiediensten dat ze “ondernemers waar nodig eerder begeleiden en adviseren om zich in regel te stellen dan al meteen te bestraffen”, dan is dat een nogal twijfelachtige aanpak. Ook werkgeversorganisatie Agoria erkent de noodzaak aan sterke controle, maar pleit dan weer voor uitzonderingen bij kortlopende contracten. Let op dat we de voordeur niet dichthouden, maar de achterdeur onbewaakt laten.

Het is vooral bij de onderaanneming dat de regels niet altijd gerespecteerd worden en er is in verhouding meer misbruik bij buitenlandse ondernemingen en arbeidskrachten. Volgens de Europese Commissie kent België bijna 33.000 arbeidskrachten uit het buitenland in de industrie, het derde hoogste cijfer in Europa. Alle ogen waren de afgelopen weken dan ook gericht op Europa, en Marianne Thyssen in het bijzonder. Thyssen die nieuwe detacheringsregels onderhandelde; ze noemde het akkoord dat moet zorgen voor gelijke lonen goed nieuws voor het sociale Europa. Wij zijn de eersten om te erkennen dat Europa hier een belangrijke taak heeft; zonder afstemming tussen de landen kan geen enkel meldpunt of concurrentieplan grote stappen maken. Maar zonder echte Europese minimumlonen, blijft de spreidstand te groot en is het sociale karakter nog ver af. Thyssen kraaide victorie, maar de zon is nog niet in zicht. De strijd tegen sociale dumping moet alle dagen gestreden worden, met meldpunten, met plannen, met controles, maar vooral met daadkracht.

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal