de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Voorzitter Georges De Batselier.

Het Statutair Congres van ABVV-Metaal in Ieper is nu enkele weken achter de rug en het was een memorabele editie. Boeiende contacten, mooie muziek, inspirerende lezingen en niet te vergeten ... belangrijke uitdagingen voor de toekomst: dit congres was van alle markten thuis. We organiseerden het dan ook niet toevallig in Ieper, de stad en de streek die nog het hele jaar in het teken staan van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog. Een periode waarna een hele maatschappij opnieuw een toekomst diende op te bouwen, opnieuw vrije keuzes kon maken, bewust mocht zijn van de mogelijkheden die voor hen lagen.

De mogelijkheden die zich vandaag aandienen, zitten voor de industrie ingebed in de vierde industriële revolutie. Industrie 4.0, dat staat voor de verhoogde integratie van informatietechnologie (big data, internet) en operationele technologie (robotica, automatisering van taken, 3D-printen) in het productieproces. Artificial intelligence is geen science fiction meer. Historisch gezien gaan grote maatschappelijke veranderingen gepaard met emotie. Dat is nu niet anders. Zoals bij vorige industriële revoluties, wordt ook op de digitalisering van de economie gereageerd met speculatie, doemdenken of euforie. Hoe gaan toekomstige bedrijven er uitzien, hoe gaat al die technologie de productie beïnvloeden, hoeveel mensen hebben er in die toekomst een job, en wat voor job? In de industrie, of elders?

Agoria organiseerde vorige maand voor de vierde keer een ‘Factory of the Future Awards’. Vier bedrijven werden toegevoegd aan de huidige zestien Fabrieken van de Toekomst. Samen met een aantal partners werd het ‘Made Different’-programma opgesteld. De award-winnaars van de vorige edities zouden gezamenlijk een gemiddelde productiedoorlooptijdreductie van 50 % hebben gerealiseerd, hun interne voorraden met 45 % hebben gereduceerd, hun leverbetrouwbaarheid met 30 % verhoogd, een half miljard euro hebben geïnvesteerd en de tewerkstelling met 13 % hebben uitgebreid. Deze cijfers suggereren alvast dat Industrie 4.0 en meer werkgelegenheid gepaard kunnen gaan. Je leest op deze pagina hoe onze delegees in de Fabrieken van de Toekomst daartegenover staan.

Er was eveneens een studie van Flanders Make en PWC (‘Industry 4.0: hype or reality’) waarin 30 bedrijven en organisaties werden bevraagd over hun bewustzijn rond de snelle 4.0-revolutie. Hierin werd besloten dat geen enkel industrieel bedrijf het zich kan veroorloven om de fundamentele veranderingen die bezig zijn te negeren. Als een van de grootste uitdagingen werd in de studie evenwel vooropgesteld dat er nog te weinig ‘digitaal’ talent zou zijn, en een tekort aan een ‘digitale cultuur en opleiding’.

En dan komen we graag terug op de uitdagingen die we op ons Congres zelf hebben vooropgesteld voor de toekomst. We hebben die richtingaanwijzers genoemd: want we geven graag aan welke richting we uit willen. Een richting waarin talenten worden aangescherpt, kwaliteit van het werk primeert, waarbij werknemers duurzaam kunnen werken, recht hebben op levenslang leren binnen de onderneming, en een stem hebben bij de beslissingen van de toekomst. Een Sociale Industrie 4.0. Want onze richting is ‘sociaal, of anders niet’.

Georges De Batselier
Voorzitter