In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De eerste ontwerpakkoorden, waaronder het akkoord in ons grootste paritair comité (PC 111 Metaal- en machinebouw), liggen op tafel om besproken te worden in de besturen. We zijn alle sectorale onderhandelingen ingegaan met één belangrijke eis: de maximale invulling van de koopkracht. Natuurlijk is een vakbond méér dan koopkracht, maar we hadden een meer dan objectieve reden voor deze focus. De meeste Europese werknemers hebben vorig jaar aan koopkracht gewonnen. Enkel bij ons moesten de werknemers het met minder stellen: -0,94 %. Daarom wilde we een maximale invulling en wel zo snel mogelijk.

De maximale invulling van 1,1 % bovenop de index hebben we binnengehaald. En ze gaat in op 1 juli. We zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat voor onze arbeiders. Ook de minimumlonen worden met een zelfde 1,1 % verhoogd.

In de metaal is iedereen gelijk voor de wet. De regering-Michel wilde een soort van jeugdloon herinvoeren (lagere minimumlonen voor jonge werknemers). Dat allemaal onder het mom van werkloosheidsbestrijding bij jongeren. Hogere minimumlonen prijzen zogezegd jonge werknemers uit de arbeidsmarkt omwille van het gebrek aan ervaring en lagere productiviteit. In onze sector(en) hebben we alvast afgesproken om deze herinvoering niet toe te passen. De discussie op interprofessioneel vlak zijn nog bezig, maar wij hebben alvast deze piste geblokkeerd.

In het PC 111 zijn er 6872 jongeren (jonger dan 25 jaar) aan de slag. Dat is 8,3 % van de totale tewerkstelling. Tien jaar geleden vertegenwoordigden de jongeren onder 25 jaar nog 11,7 % van de tewerkstelling. Er is nochtans nog werk in de metaal. Uit het VDAB-sectorrapport bleek dat één derde van de ontvangen vacatures in de metaalsector knelpuntvacatures zijn (vacatures waarvan het langer dan 90 dagen duurt om ze in te vullen), wat beduidend meer is dan het gemiddelde over alle sectoren. De maakindustrie heeft jonge arbeidskrachten nodig en die trek je niet aan door discriminatoire obstakels bij de start. Het is een duidelijk signaal dat de metaal- en machinebouw daarmee geeft aan de interprofessionele onderhandelaars, maar nog meer aan de regering-Michel.

Ook een cao is natuurlijk meer dan alleen maar koopkracht. Ook de vergoedingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid (onze eigen extra sociale zekerheid) werden met 1,1 % verhoogd. Het aanvullend pensioen voor de arbeiders werd opgetrokken tot dit van de bedienden. En ook het recht op opleiding werd versterkt en uitgebreid.

We vertegenwoordigen een diversiteit aan (sterke en minder sterke) sectoren. Toch proberen we in alle sectoren – om het akkoord in een sterke sector als PC 111 - als leidraad te nemen. Op 1 mei vierden we Dag van de Arbeid. In de komende maand zullen we de arbeid(svoorwaarden) van onze arbeiders verder vastleggen voor de komende twee jaar. We gaan voor sterke cao’s voor de arbeiders en de bedrijven. Want samen zorgen ze voor de toekomst van de maakindustrie.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Herwig Jorissen
Voorzitter