de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Voorzitter Herwig Jorissen.

Laat het ons misschien eens over werkbaar werk hebben. In twee van onze bedrijven - en niet de minste, Volvo Trucks en CNH - hebben de werknemers het werk (langdurig) neergelegd om gelijklopende redenen:

- Een zeer hoge werkdruk;
- Verouderd materieel;
- Slechte interne werkcommunicatie;
- Een directie die de signalen van de vloer via de vakbonden negeert.

En dan gaat de kruik zolang te water tot ze barst. Dat is wat gebeurde. Met alle gevolgen van dien. Zo erg dat, als er een akkoord is, ook de vakbonden alle moeite van de wereld hebben om de werknemers te overtuigen. Omdat de arbeiders de directie niet meer vertrouwen.

Volvo en CNH zijn niet de enige. Uit de ‘Werkbaarheidsmonitor’ van de Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat in 2016 de werkbaarheidsgraad 51 % bedroeg. Daarmee is het aandeel werknemers met een werkbare job in Vlaanderen gedaald ten opzichte van 2013, toen bedroeg de werkbaarheidsgraad 54,6 %. Of anders gezegd: amper de helft van de Vlamingen heeft een werkbare job. Die terugval heeft vooral te maken met werkstress. 34,2 % van de werknemers bevindt zich door psychische vermoeidheid in een problematische situatie (+ 5 % tegenover 2013). Waardoor men ook op gebied van motivatie en werkbetrokkenheid een negatieve tendens optekent.

En dat is om verschillende redenen nefast.

- Jobkwaliteit is van groot belang is om langer aan de slag te kunnen blijven. Van de werknemers 40+ met een werkbare job schat 78,7 % het haalbaar om tot het pensioen door te gaan. Hoe problematischer het werk, hoe sterker dat aandeel daalt (tot 17,7 %).

- Overbelast zijn, te weinig autonomie en een slecht sociaal klimaat op het werk zijn belangrijke aspecten van slechte werkomstandigheden. Een recente studie toonde nochtans nogmaals het belang aan van een goed sociaal klimaat voor de gezondheid van werknemers. Wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de identificatie van de werknemers met hun team, hun job, hun bedrijf. En het is een oude wijsheid dat tevreden werknemers ook productieve(re) werknemers zijn.

In onze eisenbundels komt werkbaar werk aan bod. Natuurlijk maken extra verlofdagen het werk niet werkbaarder. Maar soms misschien wel draaglijker. Daarom zullen ook de patroons met alternatieven moeten komen. Het mantra dat werkbaar werk geld kost, gaat niet langer op. Volvo Trucks en CNH tonen aan dat onwerkbaar werk ook geld kost: van gedemotiveerde arbeiders tot het werk dat neergelegd wordt omdat het niet meer gaat.

Laat het ons dus zeker over werkbaar werk hebben. Want als het al ondraaglijk wordt in sterke bedrijven met sterke delegaties, hoe moet het dan elders zijn.

Herwig Jorissen
Voorzitter

 

Meer lezen over de recente sociale conflicten bih Volvo Trucks en CNH? Klik hier.

Meer lezen over werkbaar werk?

Het simpele recept voor langer werken mét goesting

De ene job is de andere niet

Asociale regeringsmaatregelen counteren met cao 104

Van werkbaar werk naar werkbare loopbanen

De toekomst van werk: blijheid of vrijheid?

Voor werkbaar werk door werkzekerheid

Werkbaar werk: dé syndicale uitdaging