de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

ABVV-Metaal heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd met 90 procent. We hebben dat gedaan in de overtuiging dat in zeer moeilijke omstandigheden onze onderhandelaars een verdedigbaar kaderakkoord hebben gerealiseerd dat “goed is voor de mensen én goed voor de economie”. In eerste instantie is het nu aan ons om hier een sectoraal vervolg aan te breien. Tijdens alle besprekingen en toelichtingen is naar boven gekomen dat onze werknemers snakken naar een substantiële koopkrachtverhoging.

Dankzij het IPA is dat mogelijk. Maar zeker zo belangrijk op langere termijn is het derde luik van het IPA. Het akkoord om over een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen verder paritair te onderhandelen. Want het wordt stilaan vijf voor twaalf voor onze industrie en dus voor onze welvaartsstaat.

- Een van onze grote troeven was altijd onze arbeidsproductiviteit. Terecht. De voorbije decennia is deze niet alleen sterk afgeremd, maar we deden het ook nog eens slechter dan de ons omringende landen. En in 2016 kenden we, volgens de Nationale Bank, zelfs een negatieve groei (al doen we gelukkig nog altijd veel beter dan het Europees gemiddelde). We kunnen wel hopen dat we op termijn de vruchten zullen plukken van de technologische vooruitgang (Industrie 4.0), maar dat hoopt iedereen. En er is geen (of amper een) beleid om onze economie op dat gebied te versterken. Niet vanuit de overheid en te weinig vanuit de bedrijven. De cijfers liegen er dan ook niet om.
- We doen het slecht op het gebied van levenslang leren. In 2015 namen er minder personen deel aan opleidingen (slechts 6,7 procent van de bevolking van 25 tot 64 jaar ten opzichte van 7,1 procent in 2014). Met vooral een sterke daling in Vlaanderen. Ook bij de werknemers is er een afname van de participatiegraad aan opleidingen. We scoren ver onder het gemiddelde.
- We scoren slecht op het vlak van onderzoek en innovatie. Voor het eerst sedert tien jaar geven Vlaamse bedrijven en universiteiten minder uit aan innovatie. En het zijn vooral de bedrijven die het lieten afweten.

Deze thema’s staan niet op de agenda van de Groep van 10. Maar we hopen dat ze minstens in de marge toch de nodige aandacht zullen krijgen. Want er is geen enkel terrein – onderzoek en ontwikkeling, digitalisering van de industrie, energiebeleid en energiekost, duurzaamheid, circulaire economie (nu al goed voor meer dan 800.000 jobs in Nederland)... - waar onze buurlanden niet beter scoren dan wij.

Het is cynisch en pijnlijk dat deze regering en hun aanhangers bij de patroons banengroei dan enkel willen bekijken door de bril van de loonkost en loonmatiging. Er is veel meer aan de hand. We zijn op de vooravond van de sectorale onderhandelingen natuurlijk tevreden dat het goed gaat met de Belgische technologiesector. Maar met een cynische “er komen in 2017 200 extra jobs bij” neem je geen optie op de toekomst van onze industrie en dus onze welvaart. Daar is meer voor nodig.

Herwig Jorissen
Voorzitter