de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Voorzitter Herwig Jorissen

Op 9 november demonstreerden meer dan tienduizend staalarbeiders in Brussel onder de slogan “Neen aan een Europa zonder staal”. Ze eisten dat de Europese Commissie concrete maatregelen zou nemen om de jobs en staalsector in Europa een toekomst te geven. De afgelopen zeven jaar zijn er maar liefst 80.000 jobs in de Europese staalindustrie verdwenen. “Toestaan dat Chinees staal tegen dumpingprijzen ingevoerd wordt op de Europese markt kan geen onderdeel zijn van een Europees industrieel beleid”, stelde Luc Triangle, Secretaris-Generaal IndustriAll Europe klaar en duidelijk. Meer en betere jobs, een proactieve industriële politiek, geen dumping maar eerlijke handel was de boodschap in de straten van Brussel.

Op 18 november demonstreerden de Europese vakbonden van de verschillende sites van Caterpillar in Genève, waar het hoofdkwartier van Caterpillar gevestigd is, onder de banner “Stop de sociale en industriële CATastrofe”. Begin september kondigde Caterpillar een Europese herstructurering aan, waarbij de vestigingen in Gosselies (België) en Monkstown (Noord-Ierland) zouden gesloten worden. Duizenden jobs (direct en indirect) dreigen in de streek van Henegouwen te verdwijnen. De Europese Caterpillar-vakbonden eisten dat het herstructureringsplan wordt stopgezet, dat Caterpillar werk maakt van een langetermijnstrategie die de toekomst verzekert van de industriële activiteiten in heel Europa. Ze eisten een sociale dialoog met respect voor de nationale en Europese wetten.

We weten natuurlijk al lang dat een syndicale politiek niet stopt aan de muren van het bedrijf en, zeker in een geglobaliseerde wereld, nog minder aan de toevallige grenzen van een land. Maar twee demonstraties van de Europese metaalbonden op anderhalve week, onder de banner van IndustriAll Europe, tonen heel duidelijk het syndicale belang aan van een grensoverschrijdende syndicale strategie.

We zijn op korte tijd tweemaal geconfronteerd geweest, de Brexit en de verkiezingen van Donald Trump, met de angst voor de ongewenste gevolgen van de globalisering. Natuurlijk is een muur bouwen aan de grens of de deuren op slot doen geen oplossing. De globalisering is immers niet het probleem. Want in 2020 zal in China het minimumloon 450 euro bedragen, dat is hoger dan in 9 van de 27 EU-lidstaten. Maar de angst is wel reëel. En daar we moeten we een antwoord op bieden. En dat antwoord is een sociaal Europa. We hebben nagelaten een sociaal Europa uit te bouwen, omdat we stiekem dachten dat we onze welvaartsstaat beter op nationaal niveau konden uitbouwen. We moeten een einde maken aan de sociale en ecologische dumping, waardoor Bombardier Brugge niet kan concurreren met het Spaanse CAF en productie en jobs dreigt kwijt te spelen. Er moeten niet meer of minder internationale handelsverdragen komen, maar in die verdragen moeten regels over milieu en arbeidsomstandigheden even afdwingbaar zijn als deze over invoerrechten. Het antwoord op globalisering is niet onderlinge competitiviteit, maar solidariteit. In Brussel en Genève hebben de metaal- en staalarbeiders dat alvast begrepen.

Herwig Jorissen
Voorzitter