de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gespek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Over de wet-Peeters is al veel (syndicale) inkt gevloeid. Terecht. Flexi-jobs, werkweken van 45 uur en meer, extra overuren, en uurroosters die je pas de dag vooraf kent... Het is een wet die hoe dan ook invloed zal uitoefenen op het leven van vele werknemers.

Het lijkt misschien anders, maar vakbonden zijn in deze discussie niet de conservatieve krachten waar velen ons voor willen houden. Maar we zijn wel de krachten die de belangen van de werknemers vooropstellen.

Gemotiveerde werknemers zijn gezonde minder gestresseerde werknemers. Iedereen is het daarover eens. In dat kader wordt er zeer sterk gefocust op autonomie in het werk. Er zijn echter verschillende vormen van autonomie. Werknemers kunnen autonoom zijn in het werk zelf (hoe ze het werk doen), over de arbeidstijd (wanneer ze het werk doen) of over de werkplaats (waar ze het werk doen). De wet-Peeters richt zich uitsluitend op de laatste twee vormen. Alle voorstellen gaan over de aanpassing van de arbeidsregels rond werktijd. Onderzoek van het IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) toont echter aan dat de arbeidsinhoud het échte verschil maakt voor het engagement van werknemers.

Daarom zorgen de voorstellen van Peeters niet voor werkbaar werk op maat van de werknemers maar voor wendbaar werk ten koste van de werknemers.

Een recent Amerikaans onderzoek toont dan weer aan dat werknemers die hun werkrooster pas enkele dagen vooraf te horen krijgen, gebukt gaan onder meer stress dan collega’s met stabielere werkregelingen. Bijna de helft van de Amerikaanse werknemers met onvoorspelbare werkroosters kampt met ‘psychologische ongemakken’, zoals een verhoogd stressniveau.

Opnieuw is het net met dit soort van flexibele werkroosters dat Peeters onze arbeidsmarkt competitiever wil maken. Opnieuw ten koste van de werknemers. Maar dat lijkt de politiek te zijn van deze regering op elk vlak.

Daarom hebben we betoogd op 29 september en daarom zullen we op 7 oktober gerichte acties voeren. Want over de wet-Peeters zal er ook nog gepraat moeten worden op sectoraal vlak. Wat blijkbaar niet kan op interprofessioneel vlak moeten we duidelijk maken in de sectoren. Dat werkstress tegengegaan kan worden door verbetering van de werkomstandigheden, door de autonomie op de werkvloer te vergroten, door de organisatie minder hiërarchisch te maken, door het sociale klimaat op het werk te verbeteren en door de werkdruk te verminderen. Gemotiveerde werknemers zijn het echte kapitaal van onze industrie. Dor hen te vrijwaren, zorgen we ook voor onze industrie.

Herwig Jorissen
Voorzitter