de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

In een normale wereld hadden een pak ABVV-militanten (waaronder een aantal metallo’s) meegedaan aan de fietstocht naar de klimaattop in Parijs. Van 30 november tot 11 december gaat door in Parijs de klimaattop van de Verenigde Naties door. Op 29 november zou er een grote betoging door de straten van Parijs getrokken zijn. Honderdduizenden mensen wilden een stem laten horen voor echte onderhandelingen.

Klimaatstrijd is strijd voor een duurzame samenleving

De uitdaging is om - zes jaar na de mislukking van Kopenhagen – nu tot een dwingend akkoord te komen waarmee de mondiale temperatuurstijging kan worden beperkt tot twee graden. De reden waarom de vakbonden mee wilden betogen, was dat de strijd tegen de klimaatverandering ook een sociale strijd is. Voor een beter klimaat, voor gezondheid, voor waardig werk, mensenrechten, tegen ongelijkheid en voor échte democratie. De klimaatstrijd moet een sociale strijd zijn voor een duurzame samenleving waar ook de toekomstige generaties nog veilig en gezond kunnen leven.

En toen werd het oorverdovend stil in Parijs

Maar dat was niet gerekend op fanatici die de duurzame samenleving hier en nu opbliezen in een nietsontziende raid op onschuldige burgers die naar de voetbal gingen, een concert, een terrasje wilden doen of een restaurant bezochten. Uit veiligheidsoverwegingen werd de betoging in Parijs afgelast (om dezelfde redenen ging ok de vervangbetoging in Oostende niet door).

Geen betoging wel een klimaattop

De klimaattop gaat wel door. En met dezelfde uitdaging, en dezelfde bekommernissen onzentwege. ABVV-Metaal heeft van de transitie naar een duurzame (kringloop)economie één van zijn congresthema’s gemaakt. Een congresthema is één zaak, een concrete werking een andere. We weten maar al te goed dat ‘transitie’ een niet evident thema is. Soms hanteren we de middelen die er zijn. Bij Nyrstar worden aan cao 90 (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) bijvoorbeeld milieudoelstellingen gekoppeld. Andere tools hebben we zelf ontwikkeld. Zoals de tool om de kwetsbaarheid van onze ondernemingen te meten. In de komende maanden zullen we daarmee aan de slag gaan in een aantal testprojecten.

Voor een rechtvaardige transitie

De uitstoot in de atmosfeer van koolstofdioxide (CO2) is de grote boosdoener van de klimaatopwarming. Met de huidige stijgende CO2-emissie zit de wereld stevenen we af op een opwarming van de aarde van gemiddeld 4 graden. Dat betekent dat we vaarwel zullen moeten zeggen aan de levensstijl zoals we die de voorbije eeuwen gekend hebben. Van daar dat Fatih Birol, hoofdeconoom van het Internationaal Energieagentschap (IEA), zei dat "Parijs wel eens de laatste kans zou kunnen zijn, voor iedereen, om een wereld te hebben die min of meer gelijk is aan de wereld die we nu kennen. Met seizoenen, zomer en winter, en de huidige zeespiegel".

Maar ook de overgang naar een koolstofarme samenleving zal heel wat consequenties hebben voor de huidige productie- en consumptiewijzen. Daarom ijveren wij voor een rechtvaardige transitie. Voor onze economie en industrie is dit enkel mogelijk door in overleg te gaan met de werknemers. Voor een rechtvaardige transitie moet er rekening gehouden met de milieu- maar ook met de sociale component. Hoe wordt de tewerkstelling met bijhorend inkomen gegarandeerd ? Hoe wordt een toenemende ongelijkheid vermeden? Hier maar ook met het Zuiden wanneer de import van grondstoffen en de export van afvalstoffen afnemen? Hoe zit het met minder geschoolden?

Een rechtvaardige transitie kan enkel door samenwerking

De keuze is simpel. Ofwel worden ons maatregelen opgelegd, wat een brutale schok zou betekenen voor de werkwereld, ofwel zal het gebeuren in overleg met werknemers, zodat de maatschappij die transformatie kan verwerken. We realiseren ons maar al te goed dat we ook als vakbond nog een lange weg te gaan hebben. En belangrijk hierin is om samen te werken met andere actoren (academici, milieu- en transitiebewegingen,...).

Wij willen een duurzame industrie in een duurzame samenleving. Daarvoor moet er overleg en dialoog zijn, samenwerking én gemeenschappelijke doelen/waarden. Want als 13/11 ons één ding geleerd heeft, dan is het dat wel: als dat ontbreekt, dan is je samenleving op drift.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Een nieuwe industrialisering was in 2012 een van onze congresthema’s.

Lees ook Patrick Mertens' blog 'Ook de vakbond moet zoeken naar nieuwe duurzame wegen'.