de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In alle sectoren zijn de onderhandelingen nu echt van start gegaan. Eerst en vooral werden de eisenbundels ingediend door de vakbonden, vervolgens kwamen de eerste antwoorden door de patroons. Het is de traditionele opening van de onderhandelingen en dat was nu niet anders. In de vorige Werker werd reeds een eerste round-up gemaakt van de krachtlijnen in de diverse eisenbundels:
  • een ernstige koopkrachtverbetering
  • werkzekerheid
  • recht op opleiding en vorming
  • een haalbare arbeidstijd
  • een betere vertegenwoordiging in de KMO's
  • voortzetting van de bestaande brugpensioenregelingen. 

Wie geïnteresseerd is kan de volledige eisenbundels van alle sectoren vinden op deze website onder de rubriek “sectorale onderhandelingen”. Daar kan je ook terecht voor een stand van zaken van de evolutie in de onderhandelingen. 

We weten dat iedereen onze onderhandelingen met argusogen zal volgen. De nieuwe structuur van de Centrale maakt dat sommigen benieuwd, anderen (zeer) bezorgd zijn. Nu, ook al zijn er zaken die ons scheiden, er is ook nog heel wat dat ons bindt. De belangrijkste bekommernissen (koopkracht, werkzekerheid, brugpensioen,...) zijn voor alle arbeiders gelijk. Daarom hebben ABVV-Metaal en MWB zonder problemen één ABVV-eisenbundel opgesteld, vooraleer er met ACV-Metaal gesproken werd over een gemeenschappelijke eisenbundel van alle vakbonden. Trouwens, ook in de discussie omtrent het Paritair Comité voor de Logistiek zaten en zitten ABVV-Metaal en MWB op dezelfde lijn.

We vertellen niets nieuws als we zeggen dat de onderhandelingen zich als niet gemakkelijk aankondigen. Agoria, de patroonsfederatie van de metaal- en machinebouw, liet al bij de start van de interprofessionele onderhandelingen weten dat de marge voor een koopkrachtverbetering zeer klein zou zijn. In een eerste reactie op onze eisenbundel hebben zij, zoals alle andere patroonsfederaties trouwens, dezelfde boodschap nog eens herhaald.

Natuurlijk is koopkracht is een zeer belangrijk element in onze eisenbundel, maar we hebben ook heel wat kwalitatieve eisen, waar we ook antwoorden op verwachten. In de komende rondes zal iedereen over de brug moeten komen om een evenwichtig resultaat te bekomen. En dat zal gebeuren op een manier zoals we dat in onze sectoren gewoon zijn. Met de voortdurende bekommernis om onze industrie te versterken en onze jobs te behouden (iets wat we ook het afgelopen jaar voldoende bewezen hebben). Maar met dezelfde bekommernis om onze arbeiders, die de derde meest productieve van de wereld zijn, te geven waar ze recht op hebben.

Herwig Jorissen
Voorzitter