de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Herwig Jorissen.