de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De vakantiemaanden zijn weer daar. Tijd om de batterijen op te laden. Onze parlementairen zijn ingezworen. Maar het is niet omdat men in en om de Wetstraat probeert een nieuwe regering op poten te krijgen, dat het syndicale leven stil ligt. Alleen al in de metaal heeft het gebrand bij (*):

  • Trebos Duferco
  • Otis
  • Nexans
  • Cogebi
  • Volvo Parts
  • Faurecia
  • Rano
  • Opel

Kleine of herstructureringen, kleine of grote ongerustheden. Opel haalt met zijn duidzendtallen makkelijk de koppen van de kranten en alle politieke en media aandacht. De anderen heel wat minder. Nochtans zijn de zorgen voor de arbeiders en hun families even groot. Prettige vakantie kan dan cynisch klinken, maar het is niet minder gemeend.

We zullen volle batterijen nodig hebben. Niet alleen om deze en andere strijden verder te zetten. Niet alleen omwille van de sociale verkiezingen die in 2008 (misschien / hopelijk ) zullen doorgaan. Maar ook omdat we na de vakantie misschien met een rooms-blauwe regering zullen zitten. Vanzelfsprekend leven we in andere tijden, maar de herinneringen aan de vorige rooms-blauwe (Martens – Gol) regering zijn niet  geruststellend. Zelfs de christelijke arbeidersbeweging laat dezer dagen al horen dat ze hier geen remake van willen. En zonder de socialisten verliezen de blauwen wel heel vlug hun sociale kant. We zijn nog geen maand na de verkiezing en Verhofstadt kiest bij de organisatie van de sociale verkiezingen al opnieuw onvoorwaardelijk de kant van de patroons. Electrabel verhoogt de aardgasprijzen met 20% en de VLD vindt eigenlijk dat we Electrabel gewoon hun gang moeten laten gaan of toch niet te veel stokken in de wielen moeten steken. Zoals de Freddy Willockx in de Standaard zei “We zullen genoeg pijnpunten duidelijk kunnen maken. En het ACW ermee confronteren”. Als we dachten dat de belangen van de arbeiders geschaad werden,  zijn we hard geweest voor de paarse regering, ook al zaten onze vrienden in die regering. Denk maar aan het generatiepact of het dossier van de logistiek. We zullen even consequent optreden tegen een rooms-blauwe regering. En met Willockx hopen we dat de groene collega's dezelfde consequentie zullen opbrengen.

De riem mag er dus nu voor de metallos een beetje af, om hem daarna terug aan te spannen. Het worden belangrijke maanden en met de sociale verkiezingen in het verschiet wordt het een belangrijk syndicaal jaar. Het is aan ons om het tij te keren en om België en Vlaanderen terug rood te kleuren.

Herwig Jorissen
Voorzitter