de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Vorige week heeft de Internationale Metaalbond (IMB) met de materialengroep Umicore een internationale raamovereenkomst afgesloten voor de wereldwijde toepassing van de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie(IAO). Het gaat om vakbondsvrijheid, verbod op dwang- of kinderarbeid en verbod op discriminatie bij aanwerving. Wereldwijd zijn er momenteel een 50-tal van dergelijke raamovereenkomsten (je zou kunnen zeggen een wereld CAO). In de metaalsectoren zijn er zestien (onder andere Volkswagen, Bosch, Renault, BMW, Arcelor). De internationale CAO met Umicore is de allereerste in zijn soort voor een Belgische multinational.

Met een internationale raamovereenkomst engageren multinationale ondernemingen zich om de IAO-basisconventies overal na te leven in al hun vestigingen. De overeenkomst geldt niet alleen voor de Umicore-vestigingen zelf, maar ook voor ondernemingen waar Umicore medeaandeelhouder is. Bovendien is er het uitdrukkelijk engagement dat Umicore er bij zijn partners -toeleveranciers en onderaannemers- op zal aandringen een zelfde houding aan te nemen. Alle Umicore-werknemers wereldwijd ontvangen in de komende maanden een kopie van de tekst in hun eigen taal. Voor ABVV-Metaal werd deze internationale raamovereenkomst mede ondertekend door Georges De Batselier, Ondervoorzitter.

Amper vijftig wereldwijde raamovereenkomsten (en de overgrote meerderheid met bedrijven met een Europees hoofdkwartier) zullen de globalisering niet stoppen of in goede banen leiden natuurlijk. Maar zulke raamakkoorden zijn wel één van de middelen om transnationale ondernemingen globaal te dwingen om de IAO basisconventies te respecteren. Doordat de overeenkomst niet enkel betrekking heeft op de (hoofd)vestigingen maar ook op de toeleveranciers en de onderaannemers verzekert het bovendien een aantal minimale rechten van heel wat metaalarbeiders. Ook en vooral in landen waar sociale rechten nog geen alledaagse kost zijn.

Zulke raamakkoorden zijn daarenboven een wezenlijke versterking van het internationaal syndicalisme. Enerzijds omdat de raamovereenkomst een belangrijk drukkingmiddel kan zijn, met name in die landen waar vakbonden niet zo sterk staan en waar het opeisen van vakbondsrechten nog een harde strijd is. Anderzijds omdat men zo de Internationale Metaalbond als een volwaardige onderhandelingspartner erkent. Het is de IMB die, samen met de vakbonden van het land waar het hoofdkwartier gevestigd is, de onderhandelingen voert.

Umicore was misschien de eerste Belgische multinational met zo'n raamakkoord, maar hopelijk niet de laatste. Het is aan Bekaert om het goede voorbeeld te volgen. Onze bedrijven moeten tonen dat ze wereldwijd de IAO conventies willen en zullen en doen naleven.

Herwig Jorissen
Voorzitter