de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Agoria gaf haar traditionele persconferentie over de stand van zaken in de technologische industrie. Algemeen keek de sector tevreden terug. Tijdens de eerste helft van het jaar werd 1,9 procent meer omzet geboekt dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Als geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van de herstructureringen bij VW Vorst, nam de omzet zelfs met 4,5 procent toe. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid. Als er abstractie gemaakt wordt van Volkswagen en zijn toeleveranciers steeg ze lichtjes, met 0,2 procent. Wordt VW wel meegeteld, dan daalt de tewerkstelling eigenlijk met 1,1 procent. Dat is natuurlijk behoorlijk cynisch. Volkswagen en de daarmee gepaard gaande herstructurering in Vorst en bij de toeleveranciers heeft wel degelijk plaatsgegrepen. Vraag het maar aan de betrokken arbeiders. En iets later bewees General Motors – in zo verre dat nog nodig was – dat het hier niet om een uitzondering ging in onze industrie. Met andere woorden: een zekere terughoudendheid was op zijn plaats geweest.

Het werd helemaal te gek toen ze er aan toevoegden dat een kwart van de bedrijven in de sector orders moest weigeren omdat ze onvoldoende gekwalificeerd personeel konden aantrekken. Bij de informaticabedrijven was dat zelfs één op de twee. Agoria becijferde dat ruim 3.000 banen niet ingevuld raakten. Dat komt overeen met dik één procent van de totale tewerkstelling in de sector. Omdat heel wat jobs niet ingevuld raken, mist de technologische industrie in ons land groei. De bedrijven uit de technologische industrie zagen hun activiteiten in de eerste helft van dit jaar weliswaar met 1,9% toenemen. Maar dat cijfer had beduidend hoger kunnen liggen, zei Agoria, als ze niet te kampen hadden met een nijpend personeelstekort.

Eigenlijk, zo luidt de onderliggende boodschap, ligt het dus aan de onvoldoende geschoolde arbeiders dat er niet meer werkgelegenheid is in de technologische industrie. Dat zegt men op een moment dat er in Vlaanderen ondanks alle hoera-berichten nog altijd 180.000 werklozen zijn. Op een moment dat, dixit minister van Werk Peter Van Velthoven, het aantal uren opleiding per werknemer daalt in plaats van stijgt. Dat, ondanks lastenverlaging en bonussen, er nog altijd te weinig oudere (competente) werknemers aan het werk zijn en men het potentieel van allochtonen links laat liggen. Maar tezelfdertijd moeten we wel constateren dat de collectieve vormingsinspanningen in onze sector al meer dan dertig jaar gelijk gebleven zijn en dat ook hier het aantal uren vorming niet noemenswaardig stijgt.

Maar blijkbaar gaat Agoria voor het makkelijke gewin en dus reageren ze enthousiast op het feit dat de oranje-blauwe onderhandelaars de deur geopend hebben voor economische migratie. Blijkbaar vinden ze dat het niet de taak van de werkgevers is om er mee voor te zorgen dat werknemers voldoende kwalificaties hebben. Die zekerheid hebben ze alvast: de regering die in de maak is, is het volledig met de werkgevers eens. Zij die op 10 juni dachten dat het allemaal geen verschil maakte op wie je stemde, moeten de eerste akkoorden inzake kernenergie, migratie en asielbeleid en justitie er maar eens op nalezen. Ze zijn er aan voor hun moeite.

Herwig Jorissen
Voorzitter