de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het is de periode dat we elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Dat behoort zo tot de lopende zaken. Ook in 2007 zijn vele bedrijven, groot en klein, het slachtoffer geweest van herstructureringen en sluitingen. Met alle gevolgen voor de arbeiders en hun families. Al zal de strijd van Opel ongetwijfeld de meest prominente plaats innemen bij de jaaroverzichten.

We willen andere bedrijven niet te kort doen, maar ook voor ons zal 2007 een beetje het jaar van Opel Antwerpen zijn. Enerzijds, omdat het ons opnieuw brutaal met de feiten confronteerde: je mag dan nog één van de meest productieve vestigingen zijn, je mag volgens allerhande objectieve criteria de beste van de klas zijn, je mag een plus minus systeem onderhandelen, je mag zoveel als je wil. Als ‘men', in het kader van welke geo-politieke strategie dan ook, anders beslist, dan ben je de pineut. En dan krijg je de opvolger van de Opel Astra niet en dan moeten er 1600 werknemers afvloeien. Anderzijds, zal het ook het jaar van Opel zijn vanwege de voorbeeldige Europese syndicale strijd die er gestreden werd. Het is onder andere dankzij die Europese syndicale aanpak dat de vestiging in Antwerpen vandaag twee modellen produceert en kan hopen op een Ford-Genk scenario (na een dramatische herstructurering een nieuwe doorstart beleven). Het is moedig dat de syndicale delegaties van alle Europese vestigingen consequent geopteerd hebben om zich niet tegen elkaar te laten uitspelen en om zowel de lusten als de lasten onder alle Opel-vestigingen te verdelen. Dat neemt niet weg dat we een sociaal plan moesten onderhandelen. Wat je ook uit de brand sleept (regelingen voor tijdelijke, brugpensioen, gouden handdruk,... ), pijnlijk is het altijd.

De Opel-delegatie heeft een goed en evenwichtig plan onderhandeld. We waren dan ook verbaasd over de verontwaardiging in de publieke opinie over de hoge afscheidspremies voor onze arbeiders. Het valt ons op dat men niet  dezelfde verontwaardiging ten toon spreidt als, na meer dan 180 dagen gepalaver over een nieuwe regering, de 2,5 miljard van het generatiepact voor 2007 en 2008 op is.
Trouwens, de onderhandelde premies waren (net zoals die bij Volkswagen) niet eens zo exuberant. Alleen kregen de arbeiders voor één keer dezelfde premies als deze die normaal voorbehouden zijn voor de bedienden. Vermits we toch in de periode van de goede voornemens zitten, zouden we het volgende willen vragen: zou men nu eens eindelijk een einde willen maken aan de discriminatie tussen arbeiders en bedienden. Dat lijkt ons zinvoller dan het politieke gekrakeel over punten en komma's. ABVV-Metaal is altijd de meest felle pleitbezorger geweest voor één werknemerstatuut. Er is ons al veel beloofd in interprofessionele akkoorden en door politici. Alleen moeten we constateren dat er niets gebeurt, behalve wat we zelf regelen in onze akkoorden. Dus als men in 2008 eens een einde wil maken aan deze discriminatie. Zou dat kunnen?

Voor de rest wensen we iedereen prettige feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en bovenal, het allerbelangrijkste, een gezond 2008.

Herwig Jorissen
Voorzitter