de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Begin februari heeft ABVV-Metaal een affiche campagne gelanceerd “Stop Misbruik Tijdelijke & Interimarbeid”. De aanleiding waren de acties bij de toeleveranciers van Ford. Als inbedrijven meer dan veertig procent van het personeel met een tijdelijk contract werkt of als werknemers gedurende jaren  met tijdelijke contracten werken dan is er iets grondig mis.
Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem (vervanging of vermeerdering van werk). In de praktijk is uitzendarbeid verworden tot:

  • een pool van arbeiders waaruit naar believen van het moment, kan gerecruteerd worden
  • een instrument waarbij contractuele flexibiliteit soms pervers samengaat met arbeidstijdflexibiliteit
  • een permanent contingent van arbeiders waarvan de absolute duur van de tewerkstelling niets meer te maken heeft met een tijdelijke situatie
  • een systeem waar aan loondumping wordt gedaan, uitzendarbeiders worden namelijk in vele gevallen aan het regionaal, zelfs nationaal minimumloon betaald i.p.v. aan de ondernemingsbarema's
  • een systeem waarbij in hoofde van de uitzendkracht geen enkel uitzicht en zekerheid bestaat op een loopbaan in het vast kader 
In het kader van onze campagne lanceert ABVV-Metaal nu de website “Stop Misbruik Tijdelijke & Interimarbeid”: www.stopmisbruik.be. Op deze  site kan je:
  • Informatie vinden: de basis wetgeving over interim- en tijdelijke arbeid, de actualiteit over interim en andere precaire arbeid in onze sectoren, maar ook daarbuiten, studies en standpunten over tijdelijke arbeid, verslagen van acties en activiteiten,...
  • Discussiëren en ervaringen delen met arbeiders in dezelfde situatie, met militanten uit bedrijven, met secretarissen die actief zijn rondom tijdelijke arbeid op ons forum
  • Concrete vragen stellen als je denkt dat je rechten geschonden worden.

De campagne van ABVV-Metaal kadert in de Internationale campagne van de Europese en de Internationale Metaalbond rondom precaire arbeid in zal zijn vormen. Ook hierover zullen we uitvoering berichten op de website.

Het doel van onze campagne is helder en simpel: er moet een einde komen aan het misbruik van interim en tijdelijke arbeid. De wet moet toegepast worden: tijdelijke arbeid is en blijft tijdelijk en uitzendarbeid moet gebruikt wordt volgens de wettelijk voorziene motieven, met effectieve controle. ABVV-Metaal maakt zich sterk om in onze sectoren paal en perk te stellen aan de misbruiken.

Herwig Jorissen
Voorzitter