de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Vlak voor één mei kregen de arbeiders van GM Antwerpen zwart op wit op papier de bevestiging dat de toekomst van de vestiging verzekerd is tot 2016. In Rüsselheim ondertekenden de Europese GM directie en de vakbonden een Europees raamakkoord dat garandeert dat Antwerpen vanaf eind 2010 de productie krijgt van twee types SUV's (lichte terreinwagens). Vanaf december 2010 krijgt Antwerpen de exclusieve productie van de SUV op Opel-basis, één maand later in januari 2011 volgt de SUV op Chevrolet-basis. De SUV's zijn goed voor een productie van 120.000 wagens per jaar. Daarnaast hoopt men nog een tijdje de (bescheiden) Astra-productie (een 25.000 per jaar) te behouden voor de Oost-Europese markt. Volgend jaar beslist GM dan of Antwerpen er vanaf 2012 nog een derde nieuw model bij krijgt.

Waarom schrijven we dit nu? Eerst en vooral omdat dit meer dan goed nieuws is voor de arbeiders en de gezinnen van GM en alle toeleveranciers. Maar ook omdat er bij GM een meer dan voorbeeldige strijd geleverd werd. Op Europees vlak, want zonder de Europese syndicale vastberadenheid had de toekomst van Antwerpen er heel wat slechter uitgezien. Maar ook op het niveau van de vestiging hebben de militanten van ABVV-Metaal prachtig werk geleverd. Vanaf het moment, één jaar geleden, dat  de dramatische aankondiging plaatsvond had ABVV-Metaal twee doelstellingen. Ten eerste zorgen voor de toekomst van de vestiging in Antwerpen met behoud van een maximale tewerkstelling. We wisten dat we daar zeker twee, en liefst drie, modellen voor nodig zouden hebben. We wisten ook dat we moesten zorgen dat er nu geen beslissingen zouden genomen worden (bv. het schrappen van de nachtploeg) die straks een hypotheek zouden leggen op de toekomst van de vestiging in Antwerpen. Ten tweede wilden we een zo goed mogelijk sociaal plan voor diegenen die we niet kunnen houden.

We hebben daar aan vast gehouden tegen alles en iedereen in, ook de andere vakbonden. Sommige kozen er voor om elke onrust en/of onzekerheid aan te wakkeren. Zonder naïef te zijn, zijn we blijven geloven  en vechten en werken voor een toekomst voor Antwerpen. We zijn nu een jaar later en het resultaat is er: er is werkzekerheid tot 2016 met twee modellen met behoud van drie ploegen én investeringen. Bovendien is Antwerpen nog steeds in de running voor een derde model in 2009. Natuurlijk hebben we de drastische herstructurering en afvloeiingen niet kunnen tegenhouden, maar dat hebben we een sociaal plan voor kunnen onderhandelen dat zijns gelijke niet kent.

Waarom we dit schrijven? Omdat dit is waar ABVV-Metaal voor staat. Op een realistische consequente en coherente manier voeren we de strijd die moet gevoerd worden. We hebben dat de afgelopen vier jaar gedaan, bij General Motors maar ook in ontelbare andere bedrijven. We zitten nu midden in de sociale verkiezingen, maar nu al weet ik dat onze militanten dat ook de komende vier jaar zullen doen.
Samen Sterk  Samen 1

Herwig Jorissen
Voorzitter