de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De bolletjes zijn ingekleurd, de stemmen geteld, de uitslag gekend. De sociale verkiezingen zijn weer voorbij, veertien dagen van sociale democratie in onze bedrijven. Het VBO vindt heel die verkiezingen te duur. Als ook democratie ene prijs begint te krijgen, dan wordt het wel heel gevaarlijk...

Vergelijkingen bij sociale verkiezingen zijn altijd gevaarlijk omdat op vier jaar tijd het sociale landschap zodanig veranderd (door herstructureringen, sluitingen, opkomst nieuwe bedrijven,...) dat je dikwijls appelen met citroenen zit te vergelijken. Bovendien kunnen uitslagen erg verschillen van sector tot sector, van bedrijf tot bedrijf.

Dat neemt niet weg dat het ons verheugd dat volgens de cijfers zoals ze tot nu toe gekend zijn (en dat zijn nog altijd niet de volledige cijfers) eerst en vooral het ABVV zowel in stemmen als mandaten vooruit gaat. Voor ABVV-Metaal kan men de resultaten op de website: op de openingspagina vindt men een aantal gegroepeerde resultaten en vervolgens kan men Technische Bedrijfseenheid per Technische Bedrijfseenheid de resultaten bekijken en de ABVV-Metaal verkozenen.

Voor het geheel van onze sectoren (technologische industrie, monteerders, non-ferro, staal, elektriciens, garages, koetswerk, metaalhandel, terugwinning metalen, edele metalen, luchtvaartmaatschappij Sabena en niet Sabena) gaat ABVV-Metaal voor de tweede maal op rij vooruit en dit zowel in de Ondernemingsraad, als ook in het Comité.

Natuurlijk is iedereen gefixeerd op de uitslag van zijn bedrijf. En we hebben prachtige en opmerkelijke uitslagen gehaald in heel  wat onze bedrijven: Umicore, Bekaert (waar we de grootste worden in een voormalig groen bastion), Opel, Van Hool, Bosch, Philips, Volvo Parts, Ford (in moeilijke omstandigheden), de toeleveranciers in het algemeen....  En dan doe ik ongetwijfeld te kort aan al die andere bedrijven die ik hier nu niet op som.

Daarnaast hebben we nog een aantal zeer opmerkelijke resultaten:

  • het Paritair Comité 111 (technologische industrie / Agoria) waar we voor OR en CBPW samen met 1,75% vooruitgaan in mandaten
  • in de Non-Ferro boeken we een winst van 10,2%
  • in de Staal + 2,3% en in het koetswerk
  • er zijn de meer dan prachtige uitslagen bij de jongeren (+12%), tot voor kort een zuiver wingewest voor ACV, die hoopgevend zijn voor de toekomst
  • 1,5% meer verkozen vrouwen is misschien nog steeds onvoldoende, maar is in ieder geval een positieve vooruitgang
  • goede uitslagen in heel wat KMO's duiden aan dat we niet alleen een vakbond van de grote bedrijven zijn, al blijft er zeker op dat terrein nog heel wat werk te doen.

Zijn die goede uitslagen nu allemaal te danken aan de acties die de laatste maanden gevoerd werden, zoals de media suggereren. Dat lijkt misschien zo, alleen is het niet zo. Natuurlijk moet de echte evaluatie nog gebeuren. Maar we denken dat we een goede campagne gevoerd hebben met een goede ondersteuning van onze militanten. Maar bovenal was er het uitstekende werk gedurende vier jaar van onze delegues en militanten. En actie voeren is daar meer één klein onderdeeltje van. Want koopkrachtakkoorden zijn er in een kleine honderd bedrijven afgesloten, maar syndicaal gewerkt werd er in vele honderden.

We danken alle kiezers voor het vertrouwen en zoals vier jaar geleden zullen we dat vertrouwen ook nu weer niet beschamen. Want de campagne voor 2012 is vandaag al begonnen. In die zin zijn sociale verkiezingen ook eerlijke verkiezingen. Meer dan bij welke verkiezingen ook, gaat het om het werk dat geleverd werd en niet om de gadgets die uitgedeeld worden. Al begint het wat dat betreft stilaan de spuigaten uit te lopen en moet er nagedacht worden over een manier om daar op een wettelijke basis paal en perk aan te stellen.

Herwig Jorissen
Voorzitter