de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

  • Ford Genk verlaagt productie met 218 stuks tot 1128 voertuigen per dag. De impact op de werkgelegenheid is nog niet gekend. Eind dit jaar lopen de contracten af van ruim 1.000 tijdelijke werkkrachten
  • Staalfabrieken wekenlang dicht: in Gent (vroeger Sidmar) blijft de impact van de crisis voorlopig 'beperkt' tot een afwisselend regime van werkdagen en werkloosheidsdagen - in Genk (bij het vroegere ALZ) ligt de productie eind dit jaar gedurende vier opeenvolgende weken stil - in Seraing sluit een van de hoogovens voor minstens drie maanden - ook Duferco sluit tijdelijk meerdere sites in Wallonië
  • Bij het aluminiumbedrijf Aleris worden alle tijdelijke contracten na hun looptijd niet verlengd. 42 arbeiders en 8 bedienden zullen op zoek moeten naar een andere job. Bovendien wordt de productie stilgelegd tijdens de kerstperiode
  • Staalbedrijf Trebos Duferco trekt de geplande werkloosheid van twee dagen per week op naar drie dagen per week
  • Er is economische werkloosheid bij het elektronicabedrijf JST in Kampenhout en zonwering- en poortenfabrikant Harol in Diest
  • Opel Antwerpen sluit drie dagen extra 

Ook al daalde de werkloosheid in Vlaanderen in oktober tot het laagste peil in 25 jaar (169362 werklozen of 2,4 % minder dan in oktober van vorig jaar), toch is de daling veel minder sterk dan in het voorbije jaar. Stilaan wordt de economische crisis - sluitingen, herstructureringen, minder uitzendarbeid, stopzetting tijdelijke contracten, meer tijdelijke werkloosheid - zichtbaar in de statistieken. Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke verwacht dan ook dat in november de totale werkloosheid in Vlaanderen zal stijgen, zoals dat in oktober al het geval was voor de mannen (+ 1,3 %).

Uit cijfers van de RVA is bovendien gebleken dat de Belgische bedrijven vorige maand een kwart meer aanvragen hebben ingediend voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen dan in september 2007. Het aantal aanvragen in de industrie steeg met 5 174 of van 24 658 naar 29832. Ook dat is geen nieuws voor ons. Tijdens bestuursbijeenkomsten zijn de bedrijven waar er geen beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid of waar er geen einde wordt gemaakt aan het werk van uitzendkrachten of tijdelijke contracten, stilaan in de minderheid aan het geraken.

Er is een tijd voor alles, dat hebben we hier al dikwijls betoogd. We hebben de laatste maand aangedrongen op een noodplan voor onze industrie, voor een werknemersstatuut, voor een opzegpremie voor de tijdelijke werknemers / uitzendkrachten en om ook voor hen een begeleiding naar een nieuwe job te voorzien (wat nu wettelijk niet voorzien is) en om dringend iets te doen aan het koopkrachtverlies van de arbeiders die worden getroffen door tijdelijke werkloosheid.

Samen met de Europese en de Internationale Metaalbond voeren we al heel het jaar actie tegen de precarisering van de arbeid. In deze crisis waren de precaire werknemers de eerste grote slachtoffers (de uitzendkrachten / de tijdelijke werknemers) daarna kwamen de vaste werkkrachten onder druk te staan (tijdelijke werkloosheid / herstructurering). De industrie werd als eerste zwaar getroffen. Maar niemand moet zich daarover illusies maken: na de industrie komen ook de dienstverlenende sectoren onder druk te staan. In de huidige crisis wordt stilaan alle arbeid(ers) kwetsbaar. Er is een tijd voor alles. De tijd om concreet te handelen en om een antwoord te bieden op de reële noden van de arbeiders is nu.

Herwig Jorissen
Voorzitter