de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Onlangs publiceerde het Departement voor Werk en Sociale Economie de sectorfoto van de metaalarbeiders voor 2008.  Je vindt er interessant materiaal over onze sector in terug, maar je krijgt natuurlijk een eenzijdig beeld. De sectorfoto maakt, zoals de titel zegt, enkel een analyse van het paritair comité 111, het PC van de arbeiders. De metaalindustrie bestaat echter niet alleen uit arbeiders. Naast de 108.580 arbeiders werken er in de bedrijven van de metaal ook nog eens 66.693 bedienden.

Wat geldt voor het 111, geldt eigenlijk voor alle sectoren waarvoor ABVV-Metaal bevoegd is. Onze sectoren zijn goed voor een tewerkstelling van iets meer dan 400.000: 240.000 arbeiders, maar ook zo'n 165.000 bedienden.

Ondertussen leven we in een land, een van de zeldzame landen, waar er nog steeds een onderscheid bestaat tussen het arbeiders- en bediendestatuut. Ondanks alle beloftes en ondanks ettelijke Interprofessionele Akkoorden, waarin dure eden werden gezworen, bleef en blijft dat onderscheid bestaan. Naar aanleiding van de economische crisis is met name het dossier van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden in een stroomversnelling terechtgekomen. De federale regering  en in het bijzonder minister Milquet proberen op een zo kort mogelijke termijn een (tijdelijke) oplossing te forceren. De Groep van Tien heeft zichzelf ondertussen de tijd gegeven tot Pasen om zelf met een oplossing op de proppen te komen voor de problematiek van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Die oplossing moet dan wel kaderen binnen de discussie over de harmonisering  van beide statuten.

We hopen dat de Groep van Tien ditmaal wel kan waarmaken wat reeds decennialang wordt beloofd in de IPA's. De tijdelijke werkloosheid is echter maar één enkel heikel dossier. Een ander belangrijk en omstreden onderscheid wordt gemaakt op vlak van de opzegtermijnen. Door het grote verschil tussen het arbeiders- en bediendestatuut zijn de arbeiders het vaakst de eerste slachtoffers bij herstructureringen. Wat dat concreet met zich meebrengt, kan men dagelijks volgen op deze website.

De teller op onze website, die de ontslagen in de metaalsector bijhoudt sedert september 2008, staat momenteel op 7023. We hebben dan ook voldoende redenen om te hopen dat de huidige situatie snel omslaat, want de arbeiders betalen elke dag de prijs voor het bestaan van het dubbele statuut. In cash. Vandaar dat ons eerste Statutair Congres als ABVV-Metaal, dat plaatsvindt op 11 en 12 juni in Gent, het motto draagt ‘Voor een industriesyndicalisme van de 21ste eeuw binnen het ABVV'. De industrie zorgt voor de welvaart van Vlaanderen en in die industrie werken zowel arbeiders, als bedienden. Het kan niet dat een discriminatie die dateert van de 19de eeuw het lot kan bepalen van werknemers in de 21ste eeuw.

Herwig Jorissen
Voorzitter