de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Als we zeggen dat onze sectoren zwaar worden getroffen door de economische crisis, dan is dat bijna ‘oud' nieuws. De teller die op onze website aangeeft hoeveel ontslagen al zijn gevallen sedert september 2008 tikt alsmaar verder en staat momenteel op 8160. Dat is echter slechts één deel van het verhaal. In vele bedrijven worden onze arbeiders nog steeds geconfronteerd met periodes van tijdelijke werkloosheid. Tot aan de zomervakantie zijn er bij Volvo nog 27 werkloosheidsdagen gepland, Bekaert-Zwevegem ligt de tweede week van de paasvakantie stil, bij Sabca blijft de komende drie maanden een deel van de arbeiders telkens één week thuis, ... Hierbij halen we alleen maar drie willekeurige voorbeelden aan, want de lijst van getroffen bedrijven is langer, veel langer. Bovendien kan niemand met zekerheid vertellen wanneer de situatie echt zal omkeren.

Vlaams minister Vandenbroucke pakte uit met een impulsplan om ook in economisch moeilijke tijden opleiding en vorming te blijven voorzien voor werknemers. Hij trok daarvoor tien miljoen euro uit. De minister is ervan overtuigd dat werknemers weerbaarder kunnen worden gemaakt en bedrijven concurrerend kunnen blijven, als er wordt gewerkt aan de competentieontwikkeling van werknemers. Onze sectoren hebben onmiddellijk op dit initiatief ingespeeld. In het PC 111 (zeg maar de Agoria-sector) hebben we met INOM en onze provinciale opleidingsinstituten een ambitieus plan uitgewerkt.Zonder daarom de initiatieven in onze andere sectoren tekort te doen. Maar het PC 111 werd nu eenmaal zeer hard getroffen door de crisis en de sector kreeg dan ook een aanzienlijk deel van het budget van Vandenbroucke toegewezen.

Samen met de minister leveren we in deze crisistijden een extra inspanning rond opleiding en vorming, zonder daarom te denken dat opleiding dé oplossing voor de crisis is. ABVV-Metaal, alsook de andere sociale partners zijn altijd al overtuigd geweest van het belang en de relevantie van opleiding en vorming voor de arbeiders. Dit standpunt hebben we er altijd al op nagehouden en dat blijft nu zeker het geval. Extra opleiding en vorming versterken onze arbeiders en bijgevolg onze industrie. Daarom spannen we ons extra in voor de arbeiders die momenteel het slachtoffer zijn van de economische werkloosheid. We trachten hen ertoe aan te zetten om van de nood een deugd te maken door deze periodes van inactiviteit gebruik te maken om opleidingen te volgen. We zijn ons ervan bewust dat dat niet altijd evident is. We streven er daarom naar om deze opleidingen gratis of zo goed als gratis aan te bieden en in het PC 111 voorzien we zelfs een extra financiële stimulans voor de arbeiders.

In het PC 111 hebben we onze campagne gelanceerd onder het motto ‘Loop Voorop'. Eigenlijk is deze slogan is gericht naar de arbeiders in al onze sectoren. Onze boodschap luidt immers voor iedereen hetzelfde: zorg ervoor dat je in deze moeilijke tijden niet achtergeraakt, maar loop voorop.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Meer info vind je op de speciale website LOOP VOOROP