de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het is weer de periode van het jaar dat we elkaar een ‘prettige vakantie' toewensen. Al zullen vele arbeiders en hun gezinnen de vakantie met meer ongerustheid ingaan dan de voorgaande jaren. De zon schijnt wel. Maar hoe lang nog?

Het Federaal Planbureau heeft onlangs zijn – toch al niet optimistische – cijfers bijgesteld. Ook voor 2010 voorspelt men nu al een negatieve groei van 0,3%. Pas in 2011 zal de economie weer groeien (+1,9%).  Onze arbeiders die al maanden geconfronteerd worden met massale tijdelijke werkloosheid weten maar al te goed wat dat zal betekenen na de zomer: zware herstructureringen en regelrechte sluitingen. 

Dat de rampzalige economische situatie tot nu nog niet tot een spectaculaire toename van de werkloosheid heeft geleid, komt doordat de werknemers gemiddeld een pak minder uren werken dan voorheen: 352 uur per kwartaal tegen 368 uur één jaar geleden. Maar nu er geen of zeker geen krachtig herstel van de economie zit aan te komen op korte en middellange termijn, verwacht iedereen zware tijden in de bedrijven en op de arbeidsmarkt in het algemeen.

Volgens het Planbureau verdwijnen er dit jaar 30.000 jobs en volgend jaar 82.000. En dan komen er op dit moment ook nog eens 60.000 jongeren bij op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad zal volgend jaar, maar ook in 2011, klimmen boven de 15%, het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. Nog altijd volgens datzelfde Planbureau.

In de industrie, en met name de metaalindustrie, zijn de zwaarste klappen gevallen en daar zullen ook na de zomer zware klappen vallen. Door de discriminatie tussen het arbeiders- en bediendestatuut zijn en zullen het telkens weer de arbeiders zijn die de hoogste prijs betalen. Ook al slagen we er soms – gelukkig – in om, zoals onlangs nog bij Vyncolit in Gent, samen te onderhandelen voor arbeiders en bedienden en om voor alle werknemers één sociaal plan op te maken.

Op ons Congres lanceerden we onze campagne ‘Investeer in de industrie'. Het is zonneklaar dat dit meer dan ooit nodig zal zijn, ook nu op alle niveaus regeringen zullen aantreden zonder of met weinig beleidsruimte. Misschien net daarom zullen we na de zomermaanden met volle kracht campagne voeren, zoals we ook het werknemersstatuut op de agenda zullen zetten (zoals het Congres ons trouwens opgedragen heeft – zie het elfpuntenprogramma op deze pagina). Want het kan niet zijn dat er in 2010 nog maar eens een ABVV-Congres passeert waarbij onze arbeiders weer op hun honger blijven zitten en de discriminatie gewoon blijft verder bestaan.

We hopen dat ondanks de onrust voor wat er komen zal, ondanks de onrust om de vraag of hun en onze kinderen straks, als de festivals voorbij zullen zijn, werk zullen vinden, deze vakantie toch de nodige rust mag brengen. Waar we ook vertoeven, in eigen land of (ver weg) in het buitenland, we zullen van de vakantie gebruik moeten maken om onze batterijen op te laden. Want we zullen het nodig hebben.

Herwig Jorissen
Voorzitter