de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het was  weer de eerste schooldag... en traditioneel vloeiden  weer heel wat traantjes : van kinderen en van de ouders die zich dapper proberen te houden. Aan de schoolpoorten zullen de woorden ‘economie', ‘werk' en ‘crisis' allicht nog heel ver weg klinken. Dat is voor later. Alleen moet later nu voorbereid worden. De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners ondertekenden het Pact 2020 dat er borg voor moet staan dat ook dan onze economie en welvaart gegarandeerd zijn. De vraag is welke welvaart en welke economie?In de ergste crisis sedert de Grote Depressie werd vooral de industrie zwaar getroffen.  In Vlaanderen steeg de werkloosheid vooral in de meer industriële regio's. En ook al kennen we nu een productieheropleving omdat de stocks weer moeten aangevuld worden, het betekent niet dat we al van een duurzaam herstel kunnen spreken.

Niemand zal het economisch belang van de dienstensector in vraag stellen, maar dat neemt niet weg dat de industrie onontbeerlijk is en blijft voor de Vlaamse welvaart. Bijna vier op tien Vlamingen verdienen hun brood dankzij de industrie : een 450.000-tal rechtstreeks en een 300.000-tal onrechtstreeks. Groothandel, transportsector, loonadministratie, onderhoud, uitzendarbeid... allemaal jobs die afhankelijk zijn van de industriële activiteit.

Daarom vragen wij  dat er dringend werk gemaakt wordt van een toekomstgericht, duurzaam industrieel beleid en lanceren we onze campagne ‘Investeer in de industrie'.  Als we willen vermijden dat vier van de tien kinderen die vandaag de scholen binnen gaan geen job zullen vinden, moeten we er nu werk van maken.

Herwig Jorissen
Voorzitter