de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Meer dan een half jaar geleden heeft ABVV-Metaal als eerste publiekelijk gezegd “Opel gaat dicht tenzij we er in slagen om de koers van het schip 180 graden te doen keren”. Deze houding was toen niet ingegeven door pessimisme maar door realiteitszin. Sindsdien is een lange en noodzakelijke weg afgelegd:

  • Opel moest loskomen van General Motors
  • De Vlaamse regering moest met boter bij de vis komen, wat gebeurde met de garanties voor 500 miljoen euro
  • Magna was de enige ernstige kandidaat voor de toekomst van Opel en van Antwerpen.

Zo ver zijn we. En nu begint de echte strijd. Na de uitspraken van de hoofdonderhandelaar van General Motors, John Smith, leek het in de media alsof de fabriek in Antwerpen definitief ging. Dat zou ook zo geweest zijn bij een overname door RHJI of indien GM zelf Opel zou behouden hebben. Met de overname van Magna begint het verhaal voor een mogelijke toekomst voor de fabriek in Antwerpen pas echt. Dat is niet ingegeven door een naïef optimisme, maar door realiteitszin. 

Nu moet een duurzaam ondernemingsplan op tafel komen voor Opel. Van het personeel wordt een “bijdrage” (inlevering) van 1,2 miljard euro gevraagd. De Europese Opel vakbonden hebben zich bereid verklaard maar onder duidelijke voorwaarden: geen bedrijfssluitingen en geen naakte ontslagen, maar een eerlijke verdeling van de productie en de herstructureringslast. Klaus Franz, voorzitter van de Europese Ondernemingsraad, verklaarde heel duidelijk, ook nadat de deal beklonken was en ondanks de ‘garantie' dat alle vestigingen in Duitsland zouden  openblijven . "Antwerpen moet open blijven. Alle Europese fabrieken kunnen blijven bestaan als de betrokken landen in totaal 1,6 miljard euro bijdragen”.  Voordien was de Voorzitter van IG-Metall al even duidelijk geweest. Ook IG-Metall staat voor de solidariteit tussen alle Europese vestigingen zou gaan. Op woensdag 23 september verzamelen de Europese Opel vakbondsvertegenwoordigers in Antwerpen om te overleggen en dan zal blijken dat de vakbonden bij Opel minder protectionistisch reageren dan de Duitse regering.

Natuurlijk kan niemand met zekerheid de uitkomst voorspellen. Maar voor ABVV-Metaal is het duidelijk dat we met Antwerpen, één van de beste leerlingen van de Opel klas, nog altijd alle troeven in handen hebben.Opel Antwerpen is al dikwijls ten grave gedragen en telkens hebben de vakbonden en de werknemers er voor gezorgd hebben dat in de Antwerpse haven nog altijd auto's geproduceerd worden.

Herwig Jorissen
ABVV-Metaal