de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Vorige week werd bekendgemaakt door Agoria, de patroonsfederatie van de metaal- en technologiesector, dat er in 2009 in de technologische industrie al 25.000 jobs verdwenen zijn. Samsonite is zo het bedrijf dat het recentst in de media is verschenen met de aankondiging van meer dan 200 geschrapte jobs. Het zal jammer genoeg zeker niet het laatste bedrijf zijn.

Eind 2008 verwachtte Agoria voor het huidige jaar een banenverlies van 10.000 eenheden. Na de eerste jaarhelft stond de teller al op min 15.900 of bedroeg het banenverlies 5,3%. Voor de tweede jaarhelft gaan wellicht nog eens 9000 bijkomende banen verloren. Voor wie het nog niet duidelijk was: uit deze cijfers blijkt eens te meer dat de metaalbedrijven in ons land zwaar te lijden hebben van de crisis.

Ondertussen deden onze bedrijven massaal een beroep op tijdelijke werkloosheid. In de eerste jaarhelft werd voor niet minder dan 16% van de normale werkdagen van arbeiders tijdelijke werkloosheid ingevoerd. In de tweede jaarhelft zal dat aantal slechts lichtjes zakken tot 14%. Agoria berekende dat de invoering van tijdelijke werkloosheid heeft voorkomen dat nog eens 20.000 banen zouden sneuvelen in 2009.

En, ondanks rooskleurige berichten die her en der opduiken, is het sombere verhaal nog niet ten einde. Ruim zes op tien bedrijven zegt dat het dieptepunt van de crisis nog niet is bereikt. Voor 2010 verwacht men hoogstens een licht begin van herstel. Want de internationale conjunctuur mag dan wel weer aantrekken, het zal hoe dan ook nog heel wat langer vergen vooraleer dat effect voelbaar wordt in de investeringen van bedrijven, overheden en particulieren.

Op het moment dat we ons edito schrijven, zijn de precieze begrotingsvoorstellen van de federale regering nog niet gekend. We maken ons echter niet al te veel illusies. Het ABVV is al meer dan klaar en duidelijk geweest: het zijn niet de arbeiders die de crisis moeten betalen. Niet rechtstreeks, maar liever ook niet onrechtstreeks. Wij moeten met andere woorden ook kijken op langere termijn en de regering moet ervoor zorgen dat de crisiseffecten worden afgezwakt en dat er wordt geïnvesteerd in de toekomst. We volgen hierin Viceminister-president Ingrid Lieten (Sp.a) die zei in De Morgen: “We kunnen via onze overheidsbedrijven heel gericht investeren en jobs creëren. Jobs, jobs, jobs.” De overheid, elke overheid kan en moet op korte termijn zorgen voor een relancebeleid met toekomstgerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld het stimuleren van Onderzoek & Ontwikkeling. De crisis is voor de (metaal)industrie nog lang niet voorbij. Maar dat mag ons niet beletten om het herstel alvast voor te bereiden.

Herwig Jorissen
Voorzitter