de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Op de Metaalpagina van De Nieuwe Werker kunnen jullie uitgebreid het verslag lezen over de inleefreis die de kameraden van Oost-Vlaanderen maakten naar Kenia. Deze inleefreis vond plaats in het kader van het aids-project dat ABVV-Metaal (met de federatie Oost-Vlaanderen als peter) heeft opgezet met de Keniaanse metaalvakbond KEWU. Naast de werking rond aids-preventie bestaat een bijkomende doelstelling erin de syndicale structuren in Kenia te versterken.

Ongeveer gelijktijdig geven we in Vietnam vorming aan de kaders van de Vietnamese industrievakbond VUIT. Deze vorming kadert op haar beurt in het samenwerkingsakkoord dat we twee jaar geleden hebben afgesloten met de VUIT. De samenwerking met de VUIT beoogt in de eerste plaats niet de versterking van de vakbondsstructuren, dan wel hen te helpen het hoofd te bieden aan de nieuwe economische situatie waarmee ze worden geconfronteerd. In Vietnam is er dan ook een verandering van economisch model gaande: de overgang van staatsbedrijven naar gemengde en privé-bedrijven.

Beide projecten getuigen van de concrete internationale werking van ABVV-Metaal. En die internationale werking is meer dan ooit nodig. De economische crisis heeft alle landen en alle economieën getroffen. En dus ook alle werknemers en alle vakbonden. Nadat we eerst werden geconfronteerd met de globalisering, maakten we het afgelopen jaar kennis met de eerst echte mondiale crisis. En het enige instrument waarmee de werknemers weerwerk kunnen bieden aan het internationaal kapitalisme, dat is internationale solidariteit.

In principe kwam dezelfde materie aan bod tijdens de conferentie van de Europese Metaalbond van 17 & 18 november met als thema ‘Jobs, rechten en Collectief Onderhandelen'. Zoals de adjunct-secretaris-generaal van de EMB (en voormalig hoofd van de studiedienst van ABVV-Metaal) zei: ‘Werknemers hebben recht op waardig werk en waardige levensstandaarden.' Het is een boodschap die niet alleen voor Europa geldt, maar ook wereldwijd.

De EMB-conferentie maakte alvast duidelijk dat de strijd tegen precair werk een gezamenlijke Europese strijd is. De principes die tijdens de EMB-conferentie naar voren werden geschoven, gelden eigenlijk voor alle werknemers:

  • tewerkstelling verzekeren, sluitingen en gedwongen ontslagen vermijden
  • een actief loonbeleid uitwerken met het oog op meer koopkracht, want enkel inkomenszekerheid houdt de interne marktvraag binnen de Europese gemeenschap op peil
  • een sterkere Europese coördinatie op het vlak van collectieve onderhandelingen op poten zetten, want alleen zo kunnen we een neerwaartse loonspiraal vermijden
  • een sterkere Europese coördinatie op ondernemingsniveau op poten zetten
  • de laagste inkomens versterken door verzekerde minimumlonen

De vraag is altijd of het glas halfvol dan wel halfleeg is. En natuurlijk hebben we nog een lange weg af te leggen op het gebied van een internationale en Europese syndicale samenwerking. Anderzijds zijn we wel al goed op weg. ABVV-Metaal zal met zijn solidariteitsprojecten én binnen de Europese en Internationale Metaalbond  altijd een hevige verdediger zijn van samenwerking over de grenzen heen. Internationale solidariteit is vandaag de dag dan ook geen optie meer, maar een echte must.

Herwig Jorissen
Voorzitter