de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het ergste is achter de rug volgens de Nationale Bank van België. Na het rampjaar 2009 verwacht de NBB dat de investeringen met dertien procent zullen toenemen in de verwerkende nijverheid en met name in de ijzer- en staalnijverheid en de automobielsector. Ook KBC heeft al laten horen dat de grootste doemscenario's achter ons liggen.

De toekomst lacht ons dus toe, of toch niet?

Andere gerenommeerde economen verkondigen immers een heel ander verhaal. Zij waarschuwen ons zelfs voor ‘positief economisch nieuws'. ‘Het is de bubbel van 2010', roepen ze. Want die economische opflakkeringen die we nu meemaken, betekenen niets. Als de economie stilvalt, zoals ze het afgelopen jaar is stilgevallen, dan blijven de bedrijven zitten met een grote voorraad onverkochte goederen. En dus verminderen ze hun productie. Maar zodra het teveel is weggewerkt, verhogen ze hun productie weer. In het Bruto Binnenlands Product komt dat over als een groeitoename. Doorgaans is zo'n groei echter slechts een eenmalig gebeuren.

Gevaarlijk is dat er nu zal worden verkondigd dat de economie opnieuw aantrekt en dat de overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren kunnen worden stopgezet. Voor regeringen met begrotingstekorten allicht een verleidelijke boodschap. Maar het risico is dan groot dat, net als tijdens de crisis in de jaren dertig, de economie weer zeer snel de dieperik zal intuimelen.  Bovendien, zelfs al zou de groei van duurzame aard zijn, dan nog leert de ervaring dat het minstens twee jaar duurt vooraleer de tewerkstelling zich herstelt. Dat was de onaangename boodschap die we ook al meegaven in ons 1 mei-edito van vorig jaar. Met deze harde cijfers confronteerde Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, ons de afgelopen week. Prognoses wijzen uit dat er nog eens 60.000 werklozen zijn bijgekomen bovenop de 220.375 werklozen in Vlaanderen. ‘2010', zeg Fons Leroy, ‘wordt op de Vlaamse arbeidsmarkt het zwaarste jaar ooit.' Voor gans België voorspelt men maar liefst 750.000 werklozen tegen eind 2010, waarmee de Belgische werkloosheid terug op het recordpeil zou belanden van 1970.

Laat ons dus een aantal goede voornemens maken:

  • Er zijn niet minder, maar meer stimuli nodig en eigenlijk had dat al moeten gebeuren. In die zin was het maatregelenpakket dat de federale regering eind 2009 aankondigde een maat voor niets
  • Er zijn investeringen nodig die zijn gericht op een duurzame ontwikkeling van onze industrie, want de industrie zorgt voor tewerkstelling en welvaart
  • Er is één werknemersstatuut nodig en niet het schaamlapje van een extra ontslagpremie van 1666 euro voor de arbeiders dat is geopperd door de federale regering (terwijl tegelijkertijd een extra discriminatie wordt ingebouwd, aangezien alleen de bedienden die tijdelijk werkloos worden een supplement van 5 euro krijgen bovenop hun werkloosheidsvergoeding). ABVV-Metaal zal in 2010 klaar en duidelijk voor iedereen een werknemersstatuut nastreven

En laat ons voor de verandering onze goede voornemens ook houden en ze waarmaken, want anders dreigt 2010 in een nog grotere miserie te eindigen dan 2009.

Herwig Jorissen
Voorzitter