de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Vorige week raakten IG-Metall en de  Duitse metaalwerkgevers het eens over een loonakkoord voor de komende twee jaar (van 1 mei 2010 tot 31 maart 2012). Dat nieuws heeft niet veel kranten bereikt en is in de media ook niet echt aan bod gekomen. Misschien omdat het allemaal niet spectaculair oogde?Al bij al werd immers vrij vlug een overeenkomst bereikt. Zonder veel geroep, zonder grote eisencahiers, zonder stakingsaanzegging, stakingsdreiging, stakingen... Het is een akkoord dat geldt voor de 700.000 metaalarbeiders van Noord-Rijnland-Westfalen, maar er is een aanbeveling om het uit te breiden naar alle 3,4 miljoen werknemers van de Duitse metaalsector.

De CAO bestaat uit twee elementen: een bescheiden loonsverhoging en de voortzetting van de systemen van tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering. De werknemers in de metaal in Duitsland krijgen dit jaar in twee keer een brutopremie van 320 euro. In april 2011 komt daar 2,7 procent loonsverhoging bij (in functie van de economische toestand kan deze verhoging twee maanden vervroegd of uitgesteld worden). Rekening houdend met de inflatie stijgt de koopkracht van de metallo's voor de hele CAO-periode met 0,6 procent.

Werktijdverkorting is het tweede onderdeel van het akkoord. Bedrijven die al twaalf maanden het systeem van tijdelijke werkloosheid (Kurz- arbeit) toepassen, kunnen dat met nog eens minstens zes maanden verlengen. Na minstens 18 maanden tijdelijke werkloosheid kan worden overgeschakeld op een systeem van arbeidsduurverkorting, waarbij de arbeidstijd van 35 tot 28 en soms zelfs tot 26 uur per week kan dalen. Bij  een arbeidstijd van 28 uur dient de werkgever 29,5 uur loon te betalen. Er is daarenboven een nieuwe berekeningsmethode van het vakantiegeld en de eindejaarspremie Die zullen worden uitbetaald in twaalfden om het loonverlies in periodes van tijdelijke werkloosheid te beperken voor de arbeiders. Ondernemingen die een beroep doen op deze systemen, moeten  beloven gedurende twaalf maanden niemand te ontslaan.

De Voorzitter van IG-Metaal Berthold Huber zei nadat het akkoord was bereikt: ‘Wat is innovatiever dan om midden in de grootste economische crisis sinds 80 jaar, de tewerkstelling veilig te stellen en tegelijk toch de reële lonen op peil te houden?' Oliver Burkhard,de IG-Metall-vakbondsman die verantwoordelijk is voor de regio van Noord-Rijnland-Westfalen verklaarde: 'We wilden een banenpakket en we hebben het gekregen. We wilden meer geld en we hebben het gekregen. We wilden werkzekerheid en we hebben het gekregen. Ons nieuw model is duidelijk: in deze crisis moet niemand ontslagenn worden.'

Ook bij ons beginnen in het najaar de interprofessionele en daarna de sectorale onderhandelingen. We moeten ons weinig illusies maken. Dit is een akkoord dat zal nazinderen tot ver in onze eigen onderhandelingen. Want als de machtigste industrievakbond in de grootste industriële sector in Europa (de Duitse metaal staat voor 3,4 miljoen werknemers) van werkgelegenheid de eerste prioriteit maakt, dan wil dat iets zeggen.  Ook wij zullen in onze akkoorden moeten zorgen voor het behoud van de koopkracht, voor het behoud van de tewerkstelling en voor de industriële ontwikkeling in ons land. Dit zal creativiteit en realisme vergen van patroons én vakbonden. Maar er is geen andere weg. Want de vraag van de voorzitter van IG-Metall stellen – ‘wat is er eigenlijk innovatiever dan om midden in de grootste economische crisis de tewerkstelling veilig te stellen en de reële lonen op peil te houden?' – is ze beantwoorden.

Herwig Jorissen
Voorzitter