de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Nu en dan sijpelt er al eens een positief bericht door: een aanwerving hier een goed vooruitzicht daar. Dat neemt niet weg dat de (economische) tijden hard zijn en dat voor de eerstkomende periode niet echt beterschap in zicht is.

Agoria, de patroonsfederatie, presenteerde tijdens het paritair comité cijfers die niets aan de verbeelding overlieten. 2009 bleek voor onze industrie en voor de werkgelegenheid in onze industrie nogmaals een absoluut rampjaar. Voor gans België daalde de tewerkstelling in de metaal (PC 111) met 19.000, oftewel een daling van 9,1%. De machinebouw- en automobielsector kregen de zwaarste klappen, maar er was geen enkele sector of regio die aan de nasleep van de crisis kon ontkomen. In Vlaanderen daalde de productie in de metaal met 25% en de werkgelegenheid met 9,7%.

Voor 2010 wordt misschien geen achteruitgang verwacht, maar van een onmiddellijke verbetering is zeker geen sprake. Er valt een bescheiden groei te verwachten (+1,5%) die zal zorgen voor een lichte heropleving van de industriële productie. Maar de verwachtingen voor de tewerkstelling in de metaal in 2010 blijven negatief.

Dit is het economisch gesternte waaronder straks de (interprofessionele en sectorale) onderhandelingen zullen opstarten. Moeten we de handdoek dan alvast in de ring werpen? Absoluut niet. Want wie dat doet, is op voorhand verloren. Als we één les hebben geleerd in de strijd om Opel Antwerpen, dan is het die les wel. Opel Antwerpen is al vele malen dood verklaard. In januari kondigde GM Europa aan dat Antwerpen nog voor de zomer dicht moest. CEO Nick Reilly voegde er zelfs aan toe dat het, wat hem betrof, liefst nog vroeger zou gebeuren. Andere vakbonden waren bereid de strijd op te geven en wilden beginnen onderhandelen over een sociaal plan. ABVV-Metaal, gelukkig gesteund door de Vlaamse regering, weigerde. Op het moment dat we dit edito schrijven, ligt een nieuw voorstel van GM Europa ter tafel. Daarin wordt de sluitingsdatum van Antwerpen opgeschoven tot 31 december. Is Antwerpen daarmee gered? Zeker niet. Is Antwerpen daarmee verleden tijd? Nog minder. Van het slechtste tot het best mogelijke scenario worden het voor Antwerpen moeilijke tijden. Dat weten we. Hetzelfde geldt voor onze industrie. We mogen het voorzichtig hebben over een verbetering, maar 2010 wordt hoe dan ook nog een zeer zwaar jaar.

Dat rechtvaardigt onze voortdurende vraag naar duurzame initiatieven voor onze industrie en voor onze tewerkstelling. Want die zijn nu en niet straks dringend nodig. In het Opel-dossier trokken we allemaal (sociale partners en Vlaamse regering) aan hetzelfde zeel en werd er ingezet op een radicale én tegelijk realistische strategie. In 2010 en 2011 gaan we hetzelfde moeten doen voor het geheel van onze industrie. Wat we nodig hebben, is een sterk industrieel beleid met de overheid als katalysator voor toekomstgerichte en groene industriële investeringen. Er moet worden ingezet op strategische sectoren die in de toekomst van cruciaal belang zijn: de ontwikkeling van een hybride elektrisch wagenpark, technologie voor schone energie,...

We moeten beseffen dat we het crisishoofdstuk nog niet kunnen afsluiten. Dat is van tel, willen we sterker uit deze malaise komen. En we moeten vooral beseffen dat we nog een stok achter de deur hebben met de industriële vernieuwing.

Herwig Jorissen
Voorzitter