de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Tot tien december vindt in Cancun (Mexico) de VN-klimaattop plaats. De uitkomst van deze klimaattop is op het moment dat we dit schrijven nog uiterst onzeker, maar de hoop dat er een stevig akkoord uit de bus komt waardoor de klimaatverandering krachtdadig aangepakt zal worden, is in ieder geval minder dan klein. Er zijn blijkbaar andere belangen die spelen, waardoor de onderhandelingen tussen de (opkomende) industrielanden en de ontwikkelingslanden blokkeren. En het is maar de vraag of iedereen wel een ambitieus klimaatakkoord wil.

En toch is de noodzaak er. Bovendien kan investeren in een groene energie-efficiënte economie ook lonend zijn. Zo vlak voor het jaareinde zijn er wat dat betreft (gelukkig) ook enkele positieve signalen uit de patronale wereld gekomen. Agoria ontwikkelde samen met Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een tool die de banken moet ondersteunen bij de evaluatie en vlottere behandeling van kredietaanvragen voor energiebesparende of groene investeringen. Het belang van dit initiatief is dat het een stimulans kan zijn  om groene projecten in gebouwen en industrie te realiseren. Volgens studies is er de komende twintig jaar ongeveer dertig miljard euro aan investeringen nodig in energie-efficiëntie in gebouwen en in de industrie om de Europese klimaatdoelstellingen voor België te behalen.

We hebben een achterstand op het vlak van energie-efficiënte economieën die dringend moet worden ingehaald. Bovendien moet er al even dringend worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën, als we willen dat onze bedrijven een sleutelrol gaan spelen op de groeimarkten van de toekomst, die zich in de groene economie zullen situeren.

In dat kader is het ook interessant dat een zeker Vlaams bedrijf vanaf 2011 duizend gratis laadpalen voor elektrische wagens wil plaatsen. Wagens die op stroom rijden, zijn vandaag nog een uitzondering (amper eenenveertig). Het gevolg is dat er weinig infrastructuur is (een tachtigtal laadpunten) en daardoor is de consument natuurlijk niet geneigd om zo’n wagen te kopen. Met andere woorden zitten we vast in een vicieuze cirkel die nu misschien een beetje doorbroken wordt.

We mogen het terrein van de groene wagen niet mislopen. Vandaar was het dan ook een goede zaak dat minister Ingrid Lieten (sp.a) Ford opriep tot een onderzoek naar de haalbaarheid van de productie van een elektrische wagen in Genk bij de ondertekening van het toekomstcontract van Ford Genk (waardoor er werkzekerheid gegarandeerd werd tot 2020). Vanaf 2013 wordt alvast de hybride Mondeo geproduceerd.

Onderzoek, ontwikkeling, energie, nieuwe technologieën, industrieel beleid… het behoort allemaal tot de bevoegdheden van de Vlaamse regering. De politiek probeert intussen nog steeds een communautair akkoord te bereiken om vervolgens tot een nieuwe federale regering te komen. Als op federaal niveau elke dag zonder regering een verloren dag is voor onze sociale zekerheid en onze pensioenen,…dan is op Vlaams niveau elke dag zonder regeringsinitiatieven een verloren dag voor onze industrie. Investeren in industrie is investeren in welvaart. Ook in 2011.

Herwig Jorissen
Voorzitter